Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital W Wąbrzeźnie - Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Sp. Z O.o.

NIP: 8522526656
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Wolności 27 87-200 Wąbrzeźno
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital W Wąbrzeźnie - Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Sp. Z O.o. jest to obiekt świadczący usługi w obrębie miasta Wąbrzeźno. W obiekcie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń) jak również Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma cztery oddziały, w których leczeni są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neonatologiczny jak również Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital W Wąbrzeźnie - Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Sp. Z O.o. posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu i kontrakt na świadczenia pielęgniarki a także dwanaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i także Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Specjalnie dla Kobiet poradnia świadczy opiekę wykwalifikowanej położnej obejmujące zakres opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki w okresie okołociążowym i także opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Kontrakt instytucji w zakresie lekarza POZ zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, diagnozowania pacjentów i także przeprowadzanie badań pacjentów. Do zadań pielęgniarki POZ w przychodni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera kompleksową opiekę pielęgniarską nad chorym. Obiekt posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy gdy pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń oraz aby nie przerwać ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja telefoniczna działa pn.-pt. w godzinach otwarcia. W celu umówienia się na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ wymagane są: dowód osobisty, skierowanie na badanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Oddział Chirurgiczny Ogólny

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Oddział Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 70 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 stycznia 2019
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Oddział Neonatologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27/1 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 99
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Oddział Położniczo-Ginekologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27/1 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 58
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E

Poradnie specjalistyczne

 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Poradnia Chirurgiczna Ogólna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/6891736 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 44 Szacowana data wolnych terminów: po 12 lutego 2019
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Poradnia Dermatologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 stycznia 2019
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Poradnia Diabetologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 81 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 kwietnia 2019
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 76 Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Poradnia Okulistyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2019
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Poradnia Otolaryngologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 44 Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Poradnia Pulmonologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 60
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 360 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 stycznia 2020
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
 

Pracownia Endoskopii - Wąbrzeźno

[zobacz mapkę]
Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. (056)689 17 87 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 51 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E

Leczenie psychiatryczne

 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Poradnia Psychiatryczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 44 Szacowana data wolnych terminów: po 19 lutego 2019
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Poradnia Psychologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Psychologiczna Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/6891744 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 stycznia 2019
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E

Rehabilitacja lecznicza

 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Poradnia Rehabilitacyjna

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 31 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 stycznia 2019
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E
 

Pracownia Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 208 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 września 2020
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E

Opieka długoterminowa

 

Nzoz Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Wąbrzeźno

Adres: Wolności 27/3 Miasto: Wąbrzeźno
Tel. 056/689 17 71
Szerokość geograficzna: 53°16' 34.31" N Długość geograficzna: 18°56' 48.99" E