Opis placówki

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "primus" to szpital obsługujący miejscowość Brudzowice. W firmie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń)
Szpital zawiera trzy oddziały, w których leczeni są pacjenci. W skład jednostek szpitala wchodzą Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
W poradni stomatologicznej dostępny jest poniższy zakres bezpłatnych usług dentystycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Kontrolne badanie dentystyczne, znieczulenie pacjentów, chirurgiczne zaopatrywanie ran oraz pomoc doraźna przy urazie twarzy. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "primus" zawiera poradnię lekarza pierwszego kontaktu i umowę na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki jak również dwadzieścia jeden poradni specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna i także Poradnia Gastroenterologiczna.
Specjalnie dla Mam zakontraktowano usługi położnej POZ w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, pomocy w okresie ciąży i porodu i porad w zakresie higieny. Umowa jednostki obejmująca następujące usługi lekarza POZ zawiera prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia a także analizowanie wyników badań. Do zakresu zadań pielęgniarki POZ w poradni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Zawiera kompleksową opiekę nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń. ZOZ posiada umowę na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w sytuacjach gdy jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób a także dla zachowania ciągłości procesu leczenia. Firmie zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest również zrobienie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ czynna pn.-pt. w czasie pracy poradni. Aby uzgodnić termin do gabinetu specjalistycznego konieczne są: dokument toższamości, dokument skierowania do gabinetu specjalistycznego od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczeniowy.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 259 dni.

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 102 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 12 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 89 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Szczękowo Twarzowej

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. (032)674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 9 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 301 dni.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 104 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 71 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-04-09) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Szczękowo Twarzowej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. (032)674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 62 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 96 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-05-18) 13 dni

(2014-01-20) 25 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 118 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-01-12) 8 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. (032)674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 83 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. (032)674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 21 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 47 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 63 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. (032)674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 61 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 73 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 34 dni.

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-05-06) 2 dni

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Brudzowice

 • Adres: Szkolna 12
  Miasto: Brudzowice
 • Tel. +48 32 674 12 27
 • Szerokość geograficzna: 50°29' 52.87" N Długość geograficzna: 19°11' 37.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';