Lekarz rodzinny Jerzy Lichaczewski NZOZ Przychodnia Rejonowa

Opis poradni

Jerzy Lichaczewski NZOZ Przychodnia Rejonowa zakontraktował lekarza pierwszego kontaktu dotyczący POZ obejmujący: Medycyny rodzinnej. Poradnia lekarza rodzinnego zlokalizowana jest ul. Majora Zenona, Łosice numer kontaktowy: +48 83 35 90 655. Działania gabinetów obejmują: Leczenie pacjenta w domu, Opiekę nad rodziną i matką z dzieckiem.

Lekarz POZ

Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Medycyna rodzinna:

 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Gabinet działa od ponad 22 lat
Adres:

ulica Majora Zenona 5
08-200 Łosice

Telefon:

833590655

Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Medycyna rodzinna:

 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Gabinet działa od ponad 22 lat
Adres:

ulica Majora Zenona 5
08-200 Łosice

Telefon:

833590655

Poradnia lekarza rodzinnego

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej

Medycyna rodzinna:

 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Oświata i promocja zdrowia

Medycyna pracy:

 • Badania kierowców
 • Gabinet działa od ponad 22 lat
Adres:

ulica Majora Zenona 5
08-200 Łosice

Telefon:

833590655

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Podaj informację o kolejce

';