Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "śródmieście"

 • NIP: 5862054580
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.05" N
  Długość geograficzna: 18°32' 15.04" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Żwirki I Wigury 14
 • 81-394 Gdynia

Opis placówki

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "śródmieście" to ZOZ zaopatrujący pacjentów w rejonie miasta Gdynia. W obiekcie wykonywane są trzy świadczenia medyczne. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń)
W poradni stomatologicznej refundowany jest następujący zakres bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z NFZ: Lekarska ocena jamy ustnej z instruktażem higieny, znieczulenie przewodowe wewnątrzustne, uzupełnianie braków i pomoc doraźna przy urazie twarzy. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "śródmieście" zawiera gabinet lekarza rodzinnego jak również kontrakt na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i także szesnaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza jak również Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci.
Dla Mam zoz świadczy opiekę położnej POZ w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie porodu i połogu oraz opieki nad pacjentką w okresie jej życia. Kontrakt instytucji dotycząca lekarza rodzinnego zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i także analizowanie wyników badań. Do zadań pielęgniarki POZ w przychodni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Zawiera kompleksową opiekę nad osobą. Placówka posiada kontrakt na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób a także by zachowć ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja telefoniczna dostępna jest poniedziałek - piątek w czasie pracy placówki. W celu umówienia się na wizytę specjalistyczną potrzebne są: dokument toższamości, skierowanie do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Gdynia

 • Adres: Abrahama 57
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)621 62 51
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.73" N Długość geograficzna: 18°32' 22.68" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 57 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Gdynia

 • Adres: Abrahama 57
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)621 91 22
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.73" N Długość geograficzna: 18°32' 22.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 78 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 listopada 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdynia

 • Adres: Żwirki I Wigury 14
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 31
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.05" N Długość geograficzna: 18°32' 15.04" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Gdynia

 • Adres: Żwirki I Wigury 14
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 31
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.05" N Długość geograficzna: 18°32' 15.04" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Gdynia

 • Adres: Żwirki I Wigury 14
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 31
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.05" N Długość geograficzna: 18°32' 15.04" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Gdynia

 • Adres: Żwirki I Wigury 14
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 31
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.05" N Długość geograficzna: 18°32' 15.04" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-05-17) 5 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci - Gdynia

 • Adres: Żwirki I Wigury 14
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 31
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.05" N Długość geograficzna: 18°32' 15.04" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Reda

 • Adres: Fenikowskiego 16C/60
  Miasto: Reda
 • Tel. (058)660 88 69
 • Szerokość geograficzna: 54°35' 41.8" N Długość geograficzna: 18°21' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 105 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Reda

 • Adres: Fenikowskiego 16C/60
  Miasto: Reda
 • Tel. (058)572 18 06
 • Szerokość geograficzna: 54°35' 41.8" N Długość geograficzna: 18°21' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 146 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 maja 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Geriatryczna - Gdynia

 • Adres: Żwirki I Wigury 14
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 31
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.05" N Długość geograficzna: 18°32' 15.04" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 48 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 października 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdynia

 • Adres: Żwirki I Wigury 14
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 37
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.05" N Długość geograficzna: 18°32' 15.04" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-07-26) 3 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Gdynia

 • Adres: Żwirki I Wigury 14
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 31
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.05" N Długość geograficzna: 18°32' 15.04" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Gdynia

 • Adres: Abrahama 57
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)621 62 51
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.73" N Długość geograficzna: 18°32' 22.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 37 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 listopada 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Reda

 • Adres: Fenikowskiego 16C/60
  Miasto: Reda
 • Tel. (058)572 18 06
 • Szerokość geograficzna: 54°35' 41.8" N Długość geograficzna: 18°21' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 21 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci - Gdynia

 • Adres: Abrahama 57
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)621 62 51
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.73" N Długość geograficzna: 18°32' 22.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 26 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 października 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Gdynia

 • Adres: Abrahama 57
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)621 62 51
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.73" N Długość geograficzna: 18°32' 22.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 54 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-10-07) 30 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Reda

 • Adres: Fenikowskiego 16C/60
  Miasto: Reda
 • Tel. (058)572 18 06
 • Szerokość geograficzna: 54°35' 41.8" N Długość geograficzna: 18°21' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 112 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Gdynia

 • Adres: Abrahama 57
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)621 62 51
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.73" N Długość geograficzna: 18°32' 22.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Gdynia

 • Adres: Żwirki I Wigury 14
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 31
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.05" N Długość geograficzna: 18°32' 15.04" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Gdynia

 • Adres: Abrahama 57
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)621 62 51
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.73" N Długość geograficzna: 18°32' 22.68" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Reda

 • Adres: Fenikowskiego 16C/60
  Miasto: Reda
 • Tel. (058)572 18 06
 • Szerokość geograficzna: 54°35' 41.8" N Długość geograficzna: 18°21' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 50 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 listopada 2018

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - Gdynia

 • Adres: Obrońców Wybrzeża 10-14
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 69
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 59.51" N Długość geograficzna: 18°32' 11.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 20 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-02-14) 10 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej I Periodontologii

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Gdynia

 • Adres: Wawrzyniaka 4
  Miasto: Gdynia
 • Tel. +48 692 354 785
 • Szerokość geograficzna: 54°32' 32.52" N Długość geograficzna: 18°27' 55.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Protetyki Stomatologicznej - Gdynia

 • Adres: Obrońców Wybrzeża 10-14
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)627 28 80
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 59.51" N Długość geograficzna: 18°32' 11.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdynia

 • Adres: Krasickiego 28
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 69
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 35.65" N Długość geograficzna: 18°32' 42.42" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gościcino

 • Adres: Wejherowska 22
  Miasto: Gościcino
 • Tel. (058)660 88 69
 • Szerokość geograficzna: 54°36' 27.72" N Długość geograficzna: 18°9' 45.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdynia

 • Adres: Wawrzyniaka 4
  Miasto: Gdynia
 • Tel. +48 692 354 785
 • Szerokość geograficzna: 54°32' 32.52" N Długość geograficzna: 18°27' 55.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Reda

 • Adres: 36
  Miasto: Reda
 • Tel. (058)660 88 79
 • Szerokość geograficzna: 54°36' 19.39" N Długość geograficzna: 18°20' 49.86" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdynia

 • Adres: Słowackiego 53
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 69
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 43.73" N Długość geograficzna: 18°32' 33.25" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdynia

 • Adres: Władysława Iv 58
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 69
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 40.15" N Długość geograficzna: 18°32' 12.42" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gościcino

 • Adres: Słoneczna 92
  Miasto: Gościcino
 • Tel. (058)660 88 79
 • Szerokość geograficzna: 54°34' 16.09" N Długość geograficzna: 18°7' 6.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdynia

 • Adres: Obrońców Wybrzeża 10-14
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 69
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 59.51" N Długość geograficzna: 18°32' 11.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 października 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdynia

 • Adres: Żeromskiego 31
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 69
 • Szerokość geograficzna: 54°31' 20.25" N Długość geograficzna: 18°32' 41.83" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 1 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdynia

 • Adres: 10 Lutego 26
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 69
 • Szerokość geograficzna: 54°31' 13.51" N Długość geograficzna: 18°32' 3.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdynia

 • Adres: Władysława Iv 54
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 69
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 46.5" N Długość geograficzna: 18°32' 13.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdynia

 • Adres: Rozewska 33
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 79
 • Szerokość geograficzna: 54°32' 22.7" N Długość geograficzna: 18°27' 50.27" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdynia

 • Adres: Orłowska 57
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 79
 • Szerokość geograficzna: 54°28' 42.9" N Długość geograficzna: 18°33' 0.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdynia

 • Adres: Jana Z Kolna 5
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 69
 • Szerokość geograficzna: 54°31' 23.03" N Długość geograficzna: 18°32' 28.18" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdynia

 • Adres: Żwirki I Wigury 14
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 45
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.05" N Długość geograficzna: 18°32' 15.04" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 października 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Kosakowo

 • Adres: Żeromskiego 11
  Miasto: Kosakowo
 • Tel. (058)660 88 79
 • Szerokość geograficzna: 54°34' 28.65" N Długość geograficzna: 18°23' 28.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Protetyki Stomatologicznej - Gdynia

 • Adres: Żwirki I Wigury 14
  Miasto: Gdynia
 • Tel. (058)660 88 45
 • Szerokość geograficzna: 54°30' 55.05" N Długość geograficzna: 18°32' 15.04" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';