Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "transmed" Marcin Stróżyk

Opis placówki

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - "transmed" W Kielcach jest to ZOZ działający w okolicy miasta Kielce. Jednostka posiada umowę na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób jak również by zachowć ciągłości procesu leczenia. Placówce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Podaj informację o kolejce

';