Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Gardnie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Gardnie jest to przychodnia z wieloma spcajalnościami obsługjąca pacjentów na obszarze miasta Gardno. Zakontraktowaną usługą tej placówki jest: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń)
Obiekt ma gabinet lekarza pierwszego kontaktu jak również pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i cztery gabinety specjalistyczne. Największymi poradniami są Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc i także Poradnia Dermatologiczna.
. Specjalnie dla Mam poradnia świadczy opiekę położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmujące zakres edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie ciąży , a także porad w zakresie pielęgnacji. Kontrakt firmy w zakresie lekarza POZ obejmuje opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, diagnozowania pacjentów , a także przeprowadzanie badań pacjentów. Do zakresu zadań pielęgniarki POZ w przychodni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Zawiera pełną opiekę pielęgniarską nad pacjentem. Placówka posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w sytuacjach gdy pojawia się konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń i także aby nie przerwać ciągłości leczenia.
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni. Aby zarejetrować się do gabinetu specjalistycznego niezbędne są: dokument tożsamości, dokument skierowania do specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Dermatologiczna - Gardno

[zobacz mapkę]
Adres: Żelisławiecka 12 Miasto: Gardno
Tel. 91 404 11 04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2019
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Gardno

[zobacz mapkę]
Adres: Żelisławiecka 12 Miasto: Gardno
Tel. 091 404 11 04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2019
 

Poradnia Neurologiczna - Gardno

[zobacz mapkę]
Adres: Żelisławiecka 12 Miasto: Gardno
Tel. 091 404 11 04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2020
 

Por Kardiologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Gardno

Adres: Żelisławiecka 12 Miasto: Gardno
Tel. 091 404 11 04 Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2020