Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Szczyrzycu Lek.med. Jacek Szepieniec

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Szczyrzycu Lek.med. Jacek Szepieniec to NZOZ obsługjący pacjentów w obrębie miasta Szczyrzyc. Jednostka ma gabinet lekarza pierwszego kontaktu umowę na świadczenia pielęgniarki POZ Dla Pań zoz świadczy pomoc położnej POZ obejmujące zakres opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki podczas ciąży i opieki nad pacjentką w okresie jej życia. Kontrakt firmy obejmująca usługi lekarza pierwszego kontaktu zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, okresową ocenę pacjentów i także zlecanie badań diagnostycznych. Do zadań pielęgniarki w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Obejmuje to kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentem.