Janina Leśnik- Ludyga

Nzoz Euromedic Kliniki Specjalistyczne Janina Leśnik- Ludyga to obiekt świadczący usługi w okolicy miasta Katowice. W firmie wykonywane są dwa świadczenia medyczne. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada cztery oddziały, w których hospitalizowani są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Okulistyczny, Oddział Okulistyczny a także Oddział Chirurgiczny Ogólny.
Nzoz Euromedic Kliniki Specjalistyczne Janina Leśnik- Ludyga zawiera pięć gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Chorób Naczyń, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza jak również Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Rejestracja telefoniczna możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia placówki. W celu uzgodnienia terminu do gabinetu specjalistycznego niezbędne są: dowód osobisty, skierowanie do lekarza specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Katowice

[zobacz mapkę]
Adres: Rolna 18 Miasto: Katowice
Tel. (032)354 05 87
Szerokość geograficzna: 50°13' 52.76" N Długość geograficzna: 18°59' 21.22" E
 

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Katowice

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 92 Miasto: Katowice
Tel. +48 32 707 42 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 121 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2019
Szerokość geograficzna: 50°14' 43.37" N Długość geograficzna: 19°0' 44.56" E
 

Oddział Chirurgii Naczyniowej - Katowice

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 92 Miasto: Katowice
Tel. (032)354 05 87 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 stycznia 2019
Szerokość geograficzna: 50°14' 43.37" N Długość geograficzna: 19°0' 44.56" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Katowice

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 92 Miasto: Katowice
Tel. +48 32 707 42 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 127 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 50°14' 43.37" N Długość geograficzna: 19°0' 44.56" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Katowice

[zobacz mapkę]
Adres: Rolna 18 Miasto: Katowice
Tel. (032)354 05 87
Szerokość geograficzna: 50°13' 52.76" N Długość geograficzna: 18°59' 21.22" E
 

Oddział Okulistyczny - Katowice

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 92 Miasto: Katowice
Tel. (032)354 05 87
Szerokość geograficzna: 50°14' 43.37" N Długość geograficzna: 19°0' 44.56" E

Procedury medyczne

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Katowice

Adres: Kościuszki 92 Miasto: Katowice
Tel. +48 32 707 42 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 10 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 50°14' 43.37" N Długość geograficzna: 19°0' 44.56" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Katowice

Adres: Rolna 18 Miasto: Katowice
Tel. (032)354 05 87
Szerokość geograficzna: 50°13' 52.76" N Długość geograficzna: 18°59' 21.22" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Katowice

Adres: Rolna 18 Miasto: Katowice
Tel. (032)354 05 87
Szerokość geograficzna: 50°13' 52.76" N Długość geograficzna: 18°59' 21.22" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Katowice

Adres: Kościuszki 92 Miasto: Katowice
Tel. +48 32 707 42 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2023
Szerokość geograficzna: 50°14' 43.37" N Długość geograficzna: 19°0' 44.56" E
 

Oddział Okulistyczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Katowice

Adres: Kościuszki 92 Miasto: Katowice
Tel. (032)354 05 87
Szerokość geograficzna: 50°14' 43.37" N Długość geograficzna: 19°0' 44.56" E
 

Oddział Okulistyczny

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Katowice

Adres: Kościuszki 92 Miasto: Katowice
Tel. (032)354 05 87
Szerokość geograficzna: 50°14' 43.37" N Długość geograficzna: 19°0' 44.56" E
 

Oddział Okulistyczny

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Katowice

Adres: Kościuszki 92 Miasto: Katowice
Tel. (032)354 05 87
Szerokość geograficzna: 50°14' 43.37" N Długość geograficzna: 19°0' 44.56" E

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Katowice

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Rolna 18 Miasto: Katowice
Tel. (032)354 05 87
Szerokość geograficzna: 50°13' 52.76" N Długość geograficzna: 18°59' 21.22" E
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
 

Poradnia Chorób Naczyń - Katowice

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg naczyniowy

Adres: Kościuszki 92 Miasto: Katowice
Tel. (032)707 42 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 102 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 50°14' 43.37" N Długość geograficzna: 19°0' 44.56" E
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
 

Poradnia Chorób Naczyń - Katowice

[zobacz mapkę]
Adres: Rolna 18 Miasto: Katowice
Tel. (032)354 05 87
Szerokość geograficzna: 50°13' 52.76" N Długość geograficzna: 18°59' 21.22" E
 

Poradnia Dermatologiczna - Katowice

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Kościuszki 92 Miasto: Katowice
Tel. +48 327 074 200
Szerokość geograficzna: 50°14' 43.37" N Długość geograficzna: 19°0' 44.56" E
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
 

Poradnia Dermatologiczna - Katowice

[zobacz mapkę]
Adres: Rolna 18 Miasto: Katowice
Tel. (032)354 05 87
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-04-27) 12 dni
Szerokość geograficzna: 50°13' 52.76" N Długość geograficzna: 18°59' 21.22" E
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Katowice

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Rolna 18 Miasto: Katowice
Tel. (032)354 05 87
Szerokość geograficzna: 50°13' 52.76" N Długość geograficzna: 18°59' 21.22" E
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
 

Poradnia Okulistyczna - Katowice

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Kościuszki 92 Miasto: Katowice
Tel. (032)707 42 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 stycznia 2019
Szerokość geograficzna: 50°14' 43.37" N Długość geograficzna: 19°0' 44.56" E
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA (bardzo duży kontrakt z NFZ)