"pleszewskie Centrum Medyczne W Pleszewie" Sp. Z O.o.

 • NIP: 6080074563
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N
  Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Poznańska 125A
 • 63-300 Pleszew

Opis placówki

"pleszewskie Centrum Medyczne" Sp. Z O.o. Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - szpital pracujący w okolicy miasta Pleszew. Obiekt posiada umowę na prowadzenie jednego programu leczenia, w których beneficjentami są pacjenci. Prowadzi leczenie w ramach następujących programów: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW ZOZ-ie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ratownictwo medyczne(mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (średni limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu siedemnaście oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Chorób Wewnętrznych a także Oddział Kardiologiczny.
"pleszewskie Centrum Medyczne" Sp. Z O.o. Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej posiada siedemnaście poradni specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Kardiologiczna a także Poradnia Urologiczna.
. Firma posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń jak również by zachowć ciągłości procesu leczenia. Placówce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. W jednostce możliwe jest także wykonanie zaawansowanej diagnostyki: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia oraz Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej dostępna jest poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia poradni. Aby zarejetrować się do gabinetu specjalistycznego wymagane są: dokument tożsamości, dokument skierowania do gabinetu specjalistycznego od lekarza rodzinnego, regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Z Pododdziałem Urologicznym I Z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 896
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 67 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy Z Pododdziałem Wczesnego Usprawniania Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi

Oddział Pediatryczny Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 754
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 7420 865
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62-7420-764
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 831
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Z Pododdziałem Hematologicznym

Lenalidomid W Leczeniu Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Mnogiego Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 867
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Z Pododdziałem Hematologicznym

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Zastosowaniem Afatynibu Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 867
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Z Pododdziałem Hematologicznym

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 867
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Z Pododdziałem Hematologicznym

Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 867
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Z Pododdziałem Hematologicznym

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 867
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Z Pododdziałem Hematologicznym

Leczenie Raka Wątrobowokomórkowego Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 867
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Z Pododdziałem Hematologicznym

Leczenie Raka Piersi Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 867
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Z Pododdziałem Hematologicznym

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 867
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Z Pododdziałem Hematologicznym

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 867
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Z Pododdziałem Hematologicznym

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 867
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Z Pododdziałem Hematologicznym

Oddział Onkologiczny Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 867
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-04-11) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 879
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 75 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 894
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny Z Pododdziałami:nefrologicznym,reumatologicznym , Gastrologicznym,angiologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 771
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny Z Pododdziałami:nefrologicznym,reumatologicznym , Gastrologicznym Iangiologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 738
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 37 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny Z Pododdziałami:nefrologicznym,reumatologicznym , Gastrologicznym Iangiologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 771
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 0 62 7420 700
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 0 62 7420 700
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 7420 865
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 września 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 7420 865
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 62 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 października 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 879
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 879
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 879
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 959 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 879
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62-7420-840
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 179 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 stycznia 2020

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-03-15) 30 dni

(2015-03-13) 7 dni

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 062742-07-81
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 062 7420 757
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 062-7420-781
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zespół Wyjazdowy Medycyny Paliatywnej

Hospicja Domowe Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 062742-07-81
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 740
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 155 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacyjny Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 784
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 788 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2022

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej W Oddziale Kardiologicznym

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62-7420-865
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-08-04) 12 dni

[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej W Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62-7420-865
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Przy Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 7420 784
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 218 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabiliacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 188 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Rehabilitacja Dzieci Z Zaburzonym Rozwojem Psychomotorycznym W Oddziale Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62-7420-778
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Zakład Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 7420 740
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 60 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Fizykoterapii I Leczniczego Usprawniania

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 7420 740
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 59 dni.

[zobacz mapkę]

Zespół Rehabilitacji Domowej - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 572907713
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 92 dni.

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 627420800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 7420 800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 627420800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 627420800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Gastrologiczna Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 062 74 20 800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 19 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 062 74 20 800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 627420800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 128 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiochirurgiczna - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62-7420-800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 7420 800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 7420 827
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 55 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 0627420800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 308 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62-7420-800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Proktologiczna - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 627420800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62-7420-800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 160 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 062 74 20 800
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 77 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 74 20 887
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 108 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 062 7420 844
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Odwykowa

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 7421 580
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Pleszew

 • Adres: Poznańska 125A
  Miasto: Pleszew
 • Tel. 62 7420 823
 • Szerokość geograficzna: 51°53' 49.74" N Długość geograficzna: 17°45' 54.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';