Poradnie Bolszewo

Indywidualna Praktyka Lekarska Grażyna Dzieciniak

 

Poradnia Stomatologiczna

Leśna 35 Tel. (058)572 13 04

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "nasz Dom"

 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii

Strażacka 11 Tel. (058)672 49 57

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "pogotowie Stomatologiczne"

 

Poradnia Stomatologiczna

Jesionowa 3 Tel. (058)736 41 17 Czas oczekiwania (dane luty 2019): brak kolejki prawdopodobny termin wizyty 25 maja 2019