Poradnie medyczne

 

Poradnie medyczne województwo Dolnośląskie

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 1

W województwie znajduje się dwa tysiące sto dwadzieścia pięć poradnii specjalistycznych w stu dwudziestu pięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada pięćset dziesięć podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Kujawsko-Pomorskie

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 2

W województwie znajdują się tysiąc pięćset sześćdziesiąt trzy poradnie specjalistyczne w stu dziewięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają trzysta pięćdziesiąt dwa podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Lubelskie

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 3

W województwie znajduje się tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem poradnii specjalistycznych w pięćdziesięciu dziewięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada dwieście sześćdziesiąt siedem podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Lubuskie

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 4

W województwie znajduje się sześćset siedemdziesiąt dziewięć poradnii specjalistycznych w czterdziestu dziewięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada sto osiemdziesiąt pięć podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Łódzkie

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 5

W województwie znajdują się tysiąc osiemset trzydzieści trzy poradnie specjalistyczne w stu trzynastu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada czterysta dwadzieścia pięć podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Małopolskie

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 6

W województwie znajdują się dwa tysiące siedemdziesiąt trzy poradnie specjalistyczne w stu sześćdziesięciu osimiu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają czterysta trzydzieści trzy podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Mazowieckie

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 7

W województwie znajduje się trzy tysiące siedemset dziewiętnaście poradnii specjalistycznych w stu sześćdziesięciu sześciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają pięćset osiemdziesiąt dwa podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Opolskie

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 8

W województwie znajdują się sześćset trzydzieści trzy poradnie specjalistyczne w czterdziestu pięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają sto osiemdziesiąt cztery podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Podkarpackie

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 9

W województwie znajdują się tysiąc czterysta dwadzieścia cztery poradnie specjalistyczne w stu dwunastu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają trzysta czterdzieści cztery podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Podlaskie

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 10

W województwie znajduje się siedemset siedem poradnii specjalistycznych w trzydziestu dwóch miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada dwieście trzydzieści siedem podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Pomorskie

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 11

W województwie znajduje się tysiąc siedemset osiem poradnii specjalistycznych w osiemdziesięciu sześciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada trzysta siedemdziesiąt podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Śląskie

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 12

W województwie znajduje się cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście poradnii specjalistycznych w stu pięćdziesięciu dziewięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają dziewięćset siedemdziesiąt cztery podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Świętokrzyskie

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 13

W województwie znajduje się osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć poradnii specjalistycznych w siedemdziesięciu trzech miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada dwieście osiemdziesiąt podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Warmińsko-Mazurskie

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 14

W województwie znajdują się dziewięćset czterdzieści trzy poradnie specjalistyczne w sześćdziesięciu sześciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają trzysta czterdzieści dwa podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Wielkopolska

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 15

W województwie znajduje się dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jedna poradnii specjalistycznych w stu pięćdziesięciu dwóch miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają siedemset cztery podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 16

W województwie znajduje się tysiąc sto siedemdziesiąt pięć poradnii specjalistycznych w sześćdziesięciu dziewięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada dwieście sześćdziesiąt sześć podmiotów medycznych.