Poradnie medyczne

 

Poradnie medyczne województwo Dolnośląskie

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 1

W województwie znajduje się dwa tysiące sto dwadzieścia jedna poradnii specjalistycznych w stu dwudziestu pięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada pięćset osiem podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Kujawsko-Pomorskie

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 2

W województwie znajdują się tysiąc pięćset sześćdziesiąt trzy poradnie specjalistyczne w stu dziewięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają trzysta pięćdziesiąt dwa podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Lubelskie

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 3

W województwie znajduje się tysiąc czterysta siedemdziesiąt jedna poradnii specjalistycznych w pięćdziesięciu dziewięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada dwieście sześćdziesiąt siedem podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Lubuskie

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 4

W województwie znajduje się sześćset siedemdziesiąt siedem poradnii specjalistycznych w czterdziestu dziewięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada sto osiemdziesiąt pięć podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Łódzkie

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 5

W województwie znajdują się tysiąc osiemset trzydzieści cztery poradnie specjalistyczne w stu trzynastu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada czterysta dwadzieścia sześć podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Małopolskie

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 6

W województwie znajduje się dwa tysiące siedemdziesiąt pięć poradnii specjalistycznych w stu sześćdziesięciu osimiu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają czterysta trzydzieści cztery podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Mazowieckie

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 7

W województwie znajduje się trzy tysiące siedemset dziesięć poradnii specjalistycznych w stu sześćdziesięciu sześciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada pięćset osiemdziesiąt jeden podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Opolskie

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 8

W województwie znajdują się sześćset trzydzieści trzy poradnie specjalistyczne w czterdziestu pięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają sto osiemdziesiąt cztery podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Podkarpackie

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 9

W województwie znajduje się tysiąc czterysta dwadzieścia jedna poradnii specjalistycznych w stu dwunastu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają trzysta czterdzieści trzy podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Podlaskie

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 10

W województwie znajduje się siedemset osiem poradnii specjalistycznych w trzydziestu dwóch miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada dwieście trzydzieści osiem podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Pomorskie

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 11

W województwie znajduje się tysiąc siedemset dziewięć poradnii specjalistycznych w osiemdziesięciu sześciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada trzysta siedemdziesiąt jeden podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Śląskie

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 12

W województwie znajduje się cztery tysiące dziewięćset dziesięć poradnii specjalistycznych w stu pięćdziesięciu dziewięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają dziewięćset siedemdziesiąt trzy podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Świętokrzyskie

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 13

W województwie znajduje się osiemset dziewięćdziesiąt sześć poradnii specjalistycznych w siedemdziesięciu trzech miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada dwieście siedemdziesiąt osiem podmiotów medycznych.
 

Poradnie medyczne województwo Warmińsko-Mazurskie

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 14

W województwie znajdują się dziewięćset czterdzieści trzy poradnie specjalistyczne w sześćdziesięciu sześciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają trzysta czterdzieści dwa podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Wielkopolska

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 15

W województwie znajduje się dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć poradnii specjalistycznych w stu pięćdziesięciu dwóch miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiadają siedemset trzy podmioty medyczne.
 

Poradnie medyczne województwo Zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Nr 16

W województwie znajduje się tysiąc sto siedemdziesiąt siedem poradnii specjalistycznych w sześćdziesięciu dziewięciu miastach. Umowy na prowadzenie poradni posiada dwieście sześćdziesiąt siedem podmiotów medycznych.