Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

 • NIP: 6641873185
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N
  Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Radomska 70
 • 27-200 Starachowice

Opis placówki

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej to obiekt działający w okolicy miasta Starachowice. W ZOZ-ie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień(mały limit świadczeń) a także Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (średni limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (średni limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu piętnaście oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddział Rehabilitacyjny.
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej zawiera poradnię lekarza rodzinnego oraz kontrakt na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki oraz dwadzieścia trzy poradnie specjalistyczne. Największe poradnie to Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej a także Poradnia Okulistyczna.
. Dla Kobiet zakontraktowano pomoc położnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie porodu i połogu i porad w zakresie higieny. Umowa firmy obejmująca usługi lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia jak również analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Zawiera całościową opiekę pielęgniarską nad chorym. Jednostka posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach jeśli pojawia się konieczność leczenia leczenia określonych chorób i aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. W ZOZ-ie możliwe jest również przeprowadzenie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia jak również Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja czynna poniedziałek - piątek w godzinach pracy poradni. Aby zostać zarejestrowanym na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ wymagane są: dokument tożsamości, skierowanie do gabinetu specjalistycznego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), aktualne ubezpieczenie w ramach NFZ.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-91-35
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Zakaźnych - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-91-45/99-11/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-91-45/99-11/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-91-45/99-11/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-96-27/99-17/96-19/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-96-09/98-31/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-98-14/98-37/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 041 273-91-26
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny

Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 041 273-91-26
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 041 273-96-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Dzienny

Oddział Onkologiczny Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-99-16
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 041 273-90-43, 44
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-92-52
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 78 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-92-52
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny

Leczenie Łuszczycowego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym (Łzs) Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-92-52
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-92-52
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddzia? Chirurgii Urazowo-Ortopedyczny Z Pododdziałem Endoprotezoplastyki

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-99-19
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddzia? Chor?b Wewn?trznych Ii I O Profilu Gastrologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-90-13/90-12/90-15/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddzia? Chor?b Wewn?trznych I O Profilu Nefrologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-90-82
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna

Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-98-66
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Stacja Dializ

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-98-66
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu C Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-91-45/99-11/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-91-45/99-11/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 041 273-91-26
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-96-09/98-31/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-96-09/98-31/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 czerwca 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-96-09/98-31/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-96-09/98-31/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 041 273-96-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 041 273-96-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 041 273-96-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 710 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 lipca 2020

[zobacz mapkę]

Oddzia? Chirurgii Urazowo-Ortopedyczny Z Pododdziałem Endoprotezoplastyki

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-99-19
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddzia? Chirurgii Urazowo-Ortopedyczny Z Pododdziałem Endoprotezoplastyki

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-99-19
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 312 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddzia? Chirurgii Urazowo-Ortopedyczny Z Pododdziałem Endoprotezoplastyki

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-99-19
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddzia? Chirurgii Urazowo-Ortopedyczny Z Pododdziałem Endoprotezoplastyki

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-99-19
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 476 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 grudnia 2020

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Oddział Opieki Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-98-34/92-42/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-96-14
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-96-14
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 511 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 listopada 2022

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41-273-92-23
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-98-97/90-79/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 512 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 września 2022

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-98-97/90-79/
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 51 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Starachowice

 • Adres: Radomska 70/blok "d
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 70 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 041 273-92-23
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 205 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2020

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 66 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 196 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 190 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 marca 2021

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-92-13
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-98-97, (41) 273-91-20
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 65 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hepatologiczna - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-98-04, (41) 273-98-74
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 110 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 70 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 274-91-03
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Jaskry

Poradnia Okulistyczna Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-99
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 347 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 kwietnia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 85 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 280 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 czerwca 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Osteoporozy - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 189 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 70 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 146 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-91-02, (41) 273-91-06
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 161 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-91-86, 273-98-65
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 106 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-07-27) 14 dni

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. 41 273-92-20
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 24 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Starachowice

 • Adres: Radomska 70
  Miasto: Starachowice
 • Tel. (41) 273-98-16
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 50.1" N Długość geograficzna: 21°4' 12.98" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';