Opis placówki

Prywatne Centrum Medyczne Medyk-Centrum - obiekt obsługujący miejscowość Częstochowa. W firmie wykonywane są trzy świadczenia medyczne. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada pięć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej a także Oddział Otolaryngologiczny.
Prywatne Centrum Medyczne Medyk-Centrum ma cztery poradnie specjalistyczne. Największymi z nich są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia jednostki. W celu uzgodnienia terminu do wybranego specjalisty konieczne są: dokument tożsamości, skierowanie do gabinetu specjalistycznego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne. Według oficjalnych informacji lekarz chirurg ma kolejkę na 55 dni. W dniu 2013-08-28 pacjenci raportowali 5 dni kolejki.Z naszych danych wynika, że lekarz dermatolog ma kolejkę na 39 dni. Dnia 2017-10-19 internauci podawali 5 dni kolejki, w dniu 2013-07-26 było to 12 dni dni kolejki.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Chirurgia Krótkoterminowa

Oddział Leczenia Jednego Dnia Częstochowa

 • Adres: Ul. Aleja Wolności 34
  Miasto: Częstochowa
 • Tel. +48 34 365 46 66
 • Szerokość geograficzna: 50°48' 23.95" N Długość geograficzna: 19°7' 2.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Częstochowa

 • Adres: Aleja Wolności 34
  Miasto: Częstochowa
 • Tel. +48 34 365 46 66
 • Szerokość geograficzna: 50°48' 25.13" N Długość geograficzna: 19°7' 6.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 4 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-01-18) jeden dzień

(2013-07-23) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Chemioterapii Onkologicznej

Oddział Leczenia Jednego Dnia Częstochowa

 • Adres: Ul. Aleja Wolności 34
  Miasto: Częstochowa
 • Tel. +48 343 654 666
 • Szerokość geograficzna: 50°48' 23.95" N Długość geograficzna: 19°7' 2.63" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczny - Częstochowa

 • Adres: Aleja Wolności 34
  Miasto: Częstochowa
 • Tel. +48 34 365 46 66
 • Szerokość geograficzna: 50°48' 25.13" N Długość geograficzna: 19°7' 6.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-01-13) 5 dni

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Częstochowa

lekarz chirurg

 • Adres: Ul. Aleja Wolności 34
  Miasto: Częstochowa
 • Tel. +48 343 654 666
 • Szerokość geograficzna: 50°48' 23.95" N Długość geograficzna: 19°7' 2.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 44 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-08-28) 5 dni

Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Częstochowa

lekarz dermatolog

 • Adres: Ul. Aleja Wolności 34
  Miasto: Częstochowa
 • Tel. +48 343 654 666
 • Szerokość geograficzna: 50°48' 23.95" N Długość geograficzna: 19°7' 2.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 49 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-10-19) 5 dni

(2013-07-26) 12 dni

Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-świadczenia pierwszorazowe
Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Częstochowa

lekarz ginekolog

 • Adres: Aleja Wolności 34
  Miasto: Częstochowa
 • Tel. +48 343 654 666
 • Szerokość geograficzna: 50°48' 25.13" N Długość geograficzna: 19°7' 6.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02
Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Częstochowa

lekarz nefrolog

 • Adres: Ul. Aleja Wolności 34
  Miasto: Częstochowa
 • Tel. +48 343 654 666
 • Szerokość geograficzna: 50°48' 23.95" N Długość geograficzna: 19°7' 2.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
Świadczenia w zakresie nefrologii
Świadczenia w zakresie nefrologii-świadczenia pierwszorazowe (bardzo duży kontrakt z NFZ)
Kwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych- zakres skojarzony do zakresu nefrologii 02.1130.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Częstochowa

 • Adres: Aleja Wolności 34
  Miasto: Częstochowa
 • Tel. +48 343 654 666
 • Szerokość geograficzna: 50°48' 25.13" N Długość geograficzna: 19°7' 6.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-11-29) jeden dzień

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Protetyki Stomatologicznej - Częstochowa

 • Adres: Ul. Aleja Wolności 34
  Miasto: Częstochowa
 • Tel. +48 34 365 46 66
 • Szerokość geograficzna: 50°48' 23.95" N Długość geograficzna: 19°7' 2.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 11 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Częstochowa

 • Adres: Ul. Aleja Wolności 34
  Miasto: Częstochowa
 • Tel. +48 343 654 666
 • Szerokość geograficzna: 50°48' 23.95" N Długość geograficzna: 19°7' 2.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 34 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';