Mazowiecki Szpital Wojewódzki W Siedlcach Sp. Z O.o.

 • NIP: 8212577607
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N
  Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Poniatowskiego 26
 • 08-110 Siedlce

Opis placówki

Siedlecki Szpital Specjalistyczny to szpital zaopatrujący miejscowość Siedlce. ZOZ posiada umowę na prowadzenie jednego programu leczenia, w których uczestnikami są osoby objęte ubezpieczeniem. Jest beneficjentem następujących programów: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW placówce wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Leczenie szpitalne(mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń) i Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zbliżony do średniego limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital zawiera piętnaście oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Kardiologiczny, Oddział Neurologiczny i Oddział Pediatryczny.
Siedlecki Szpital Specjalistyczny ma gabinet lekarza pierwszego kontaktu oraz kontrakt na świadczenia pielęgniarki jak również siedemnaście gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci jak również Poradnia Neurologiczna.
. Dla Pań poradnia świadczy pomoc położnej w zakresie edukacji związanej z planowaniem rodziny, pomocy w okresie ciąży i porodu , a także opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Podpisana umowa jednostki dotycząca wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych oraz przeprowadzanie badań pacjentów. Do zadań pielęgniarki POZ w poradni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Zawiera pełną opiekę pielęgniarską nad osobą. Jednostka posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach jeśli zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń , a także aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. W firmie możliwe jest również zrobienie zaawansowanej diagnostyki: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia oraz Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja telefoniczna możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia. By zapisać się do wybranego specjalisty potrzebne będą: dokument tożsamości, skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, weryfikacja w systemie eWUŚ.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii I Traumatologii Dziecięcej

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403290
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej I Naczyniowej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403669/256403520
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403467
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403603
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403486
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 31 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403450
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-07-22) 100 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii I Dializoterapii

Oddział Nefrologiczny Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403229
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 2 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403531
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403475
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 stycznia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Oddział Neurologiczny Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403475
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 30 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403464
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 39 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Raka Nerki Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Raka Piersi Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 stycznia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Czerniaka Skóry Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Zastosowaniem Afatynibu Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Raka Wątrobowokomórkowego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Mięsaków Tkanek Miękkich Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403500
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 216 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403542
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403512
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 28 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Urologii I Onkologii Urologicznej

Oddział Urologiczny Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403512
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Chirurgii Naczyniowej

Oddział Chirurgii Naczyniowej Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403669/256403520
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna

Leczenie Czerniaka Skóry Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna

Leczenie Raka Nerki Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Zastosowaniem Afatynibu Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna

Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna

Leczenie Raka Wątrobowokomórkowego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna

Leczenie Raka Piersi Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403229
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403486
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 stycznia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403486
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403486
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 lutego 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403486
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403464
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 45 dni [zobacz wykres]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403464
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 830 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2022

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-01-05) 100 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403464
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403500
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403500
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 361 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 stycznia 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403500
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 269 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403500
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 310
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 270 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lutego 2020

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403450
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 148 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna Dla Dzieci

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 57 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 46 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Zeza - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 124 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 109 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 67 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 203 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 64 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 341 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczno-Urazowa

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 193 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Żywieniowa - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 693 930 595
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Pracownia Endoskopii Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 284
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 16 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Pracownia Endoskopii Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 15 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 4303 310
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 27 dni.

[zobacz inne poradnie]

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403475
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403475
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 stycznia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji

Oddział Rehabilitacyjny Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403395
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 628 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403395
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 556 dni.

[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403395
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 553 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 listopada 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej

Poradnia Rehabilitacyjna Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 554
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 113 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 514960147/256403699/256403395
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 718 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 września 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 6403 301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 21 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci Młodzieży I Ich Rodzin

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży I Ich Rodzin Siedlce

 • Adres: Poniatowskiego 26
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 256403301
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 35.65" N Długość geograficzna: 22°17' 24.35" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 165 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';