Regionalny Szpital W Kołobrzegu

 • NIP: 6711030263
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N
  Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Łopuskiego 31-33
 • 78-100 Kołobrzeg

Opis placówki

Regionalny Szpital W Kołobrzegu - szpital zaopatrujący pacjentów w okolicy miasta Kołobrzeg. W obiekcie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń) i Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital ma siedemnaście oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Neonatologiczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) jak również Oddział Neonatologiczny.
Regionalny Szpital W Kołobrzegu zawiera dwadzieścia trzy poradnie specjalistyczne. Największymi poradniami są Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej jak również Poradnia Okulistyczna.
Firma posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń oraz by zachowć ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W ZOZ-ie możliwe jest także przeprowadzenie poniższych badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia a także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna czynna pn.-pt. w godzinach przyjęć. By dokonać rejestracji do gabinetu specjalistycznego konieczne są: dowód osobisty, skierowanie na wizytę specjalistyczną wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Pododdziałem Urologicznym

Oddział Chirurgiczny Ogólny Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530369
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 207 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530370
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 307 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 maja 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdz.endokrynol.gastroenteol.reumatol.nefrologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530371
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530379
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-02-03) 30 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530371
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Z Pododdziałem Patologii Noworodka

Oddział Neonatologiczny Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530368
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530372
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530372
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Oddział Neurologiczny Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530372
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-05-18) 7 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530263
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530263
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 4 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej

Oddział Pediatryczny Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 094 3530345/349
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Hematologiczny

Oddział Hematologiczny Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 09403530371
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530370
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 398 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 sierpnia 2022

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530370
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 488 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 maja 2022

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530370
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 27 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530370
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530263
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 maja 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530263
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 153 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530263
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 259 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530263
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 55 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530240
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530240
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530240
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530312
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny Z Pododdziałem Leczenia Uzależnień

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530372
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-04-01) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 943530212
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530253
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Rehabilitacyjny

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 94 35 30 233
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 292 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530370
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 703 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 943530370
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 403 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2022

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Adres Udzielania Świadczeń: Ul. Łopuskiego 33 78-100 Kołobrzeg

Poradnia Rehabilitacyjna Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530233
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacyjny

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 094 3530233
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 216 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lutego 2021

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530263
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 166 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530237
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci I Młodzieży

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 943530237
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530258
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 094 3530223
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 479 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2021

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 094 3530235
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 97 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Adres Udzielenia Świadczenia: Ul. Łopuskiego 33 78-100 Kołobrzeg

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530276
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 4 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530260
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530239
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 51 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hepatologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 094 3530235
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 115 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530240
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530253
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530233
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530384
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530253
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 66 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530230
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 98 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530244
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 143 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-11-24) 154 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 094 3530369
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-09-30) 115 dni

(2013-09-30) 115 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530242
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-09-06) 6 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530258
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 19 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530239
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530237
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 52 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Wad Postawy - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 31
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0953530233
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Kołobrzeg

 • Adres: Ppor. Edmunda Łopuskiego 31-33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530238
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 29.27" N Długość geograficzna: 15°34' 4.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 78 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Kołobrzeg

 • Adres: Łopuskiego 33
  Miasto: Kołobrzeg
 • Tel. 0943530295
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 27.74" N Długość geograficzna: 15°34' 2.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';