Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni Im.św. Jana Pawła Ii

 • NIP: 5291004702
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N
  Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Daleka 11
 • 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni Im. Jana Pawła Ii jest to obiekt pracujący w okolicy miasta Grodzisk Mazowiecki. W firmie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Leczenie szpitalne(mały limit świadczeń) i także Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (średni limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital zawiera osiem oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Kardiologiczny, Oddział Pediatryczny a także Oddział Chirurgiczny Ogólny.
W gabinecie dentystycznym refundowany jest następujący zakres usług stomatologicznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Kontrolne badania stomatologiczne. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni Im. Jana Pawła Ii zawiera poradnię lekarza rodzinnego i także umowę na świadczenia pielęgniarki POZ , a także dwadzieścia dwie poradnie specjalistyczne. Największymi poradniami są Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i także Poradnia Urologiczna.
. Dla Mam zakontraktowano opiekę położnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie okołociążowym jak również opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Podpisana umowa firmy obejmująca następujące usługi wykwalifikowanego lekarza rodzinnego obejmuje opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, okresową ocenę pacjentów i także kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do kompetencji wykwalifikowanej pielęgniarki w przychodni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera całościową opiekę pielęgniarską nad osobą. ZOZ posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń i także aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. Jednostce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. W placówce możliwe jest także przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia i Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej możliwa jest pon.-pt. w godzinach świadczenia usług. W celu rejestracji na badanie wymagane są: dowód osobisty, skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 227559093
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 122 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-90-93
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 227559093
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 233 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-92-10
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 44 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej/chemioterapia

Oddział Chirurgii Onkologicznej Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 227559225
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755 90 12
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 106 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022 755-90-24
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-90-22
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-90-24
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 21 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii Inwazyjnej

Oddział Kardiologiczny Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 227559290
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 22 75509272
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 463 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 maja 2022

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-32
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 159 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapia Jednego Dnia

Oddział Leczenia Jednego Dnia Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 227559225
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-90
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 394 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-90-15
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022 755-90-04
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 51 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Geriatryczny

Oddział Geriatryczny Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 22 7559012
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 227559043
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 227559043
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022 755-90-24
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-90-22
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-90-22
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2019-04-07) 10 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-90-24
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-90-22
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii Inwazyjnej

Koronarografia Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 227559290
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 36 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii Inwazyjnej

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 227559290
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 19 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-90
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 761 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 lutego 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-90
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-90
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-90
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1227 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2019

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-02-18) 7 dni

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 22 755-92-60
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 249 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 kwietnia 2020

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-05,07
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 157 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-05,07
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 164 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-05,07
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 740 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-05,07
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1435 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-05,07
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 11 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-05-06) 4 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-05,07
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 62 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-05,07
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 285 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-05,07
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 394 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 sierpnia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022 755 91 05
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 141 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 lutego 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-05,07
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 185 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-05,07
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 368 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-05,07
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 12 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-05,07
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 77 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna Dla Dzieci

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 227559191
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 19 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-91
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 42 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-01-04) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-91-05,07
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 212 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022 75591-04
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 138 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022755-90-36
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 98 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 227559150
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 64 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 022 755 91 50
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 43 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 września 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 227559304
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Grodzisk Mazowiecki

 • Adres: Daleka 11
  Miasto: Grodzisk Mazowiecki
 • Tel. 22) 755-91-28
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 41.31" N Długość geograficzna: 20°36' 56.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 21 dni.

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';