Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka

 • NIP: 6342346590
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N
  Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Medyków 16
 • 40-752 Katowice

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka to szpital pracujący w rejonie miasta Katowice. Obiekt posiada pozwolenie na prowadzenie jednego programu leczenia, w których uczestnikami są osoby objęte ubezpieczeniem. Prowadzi leczenie w ramach następujących programów: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW firmie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zbliżony do średniego limit świadczeń), Pomoc doraźna i transport sanitarny (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital zawiera szesnaście oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Neurologiczny Dla Dzieci, Oddział Neonatologiczny a także Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka posiada dwadzieścia dwa gabinety specjalistyczne. Do największych poradni należą Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci, Poradnia Audiologiczna jak również Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci.
W zakładzie możliwe jest także przeprowadzenie poniższych badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia , a także Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Genetyczne
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej czynna pn.-pt. w godzinach otwarcia. By zapisać się do wybranego specjalisty konieczne są: dokument tożsamości, skierowanie do specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), regularne opłacanie składek ZUS. Z naszych danych wynika, że tomografia komputerowa ma kolejkę na 18 dni. W dniu 2014-11-17 pacjenci podawali 2 dni czasu oczekiwania, w dniu 2014-11-17 było to 2 dni dni kolejki.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii I Urologii

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 50
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 168 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 18 08
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 97 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Diabetologii Dziecięcej

Oddział Diabetologiczny Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 00
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologiczny

Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 00
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 70 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 marca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-08-04) 2 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Intensywnej Terapii I Patologii Noworodka

Oddział Neonatologiczny Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 80
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej

Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 18 93
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii Dziecięcej

Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 18 55
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologii

Oddział Otolaryngologiczny Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 19 73
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 87 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 00
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 55 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgii

Oddział Neurochirurgiczny Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 17
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii, Hematologii I Chemioterapii

Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 63
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii

Leczenie Przewlekłych Zakażeń Płuc U Świadczeniobiorców Z Mukowiscydozą Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 00
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii

Leczenie Przewlekłych Zakażeń Płuc U Świadczeniobiorców Z Mukowiscydozą Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 00
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii

Oddział Pediatryczny Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 00
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii

Leczenie Choroby Hurler Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 00
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Endokrynologii I Diabetologii Dziecięcej Z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej

Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 54
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Endokrynologii I Diabetologii Dziecięcej Z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej

Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatropinową Niedoczynnością Przysadki Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 54
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Endokrynologii I Diabetologii Dziecięcej Z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej

Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 54
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 72 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 czerwca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Endokrynologii I Diabetologii Dziecięcej Z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej

Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 54
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii I Endokrynologii Dziecięcej Z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci

Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 54
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii I Endokrynologii Dziecięcej Z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci

Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 54
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii I Endokrynologii Dziecięcej Z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci

Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 54
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 84 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii I Neurologii Wieku Rozwojowego

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 00
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii I Neurologii Wieku Rozwojowego

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 00
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 243 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii I Neurologii Wieku Rozwojowego

Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 00
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 98 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 maja 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii I Neurologii Wieku Rozwojowego

Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 00
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 150 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 stycznia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii I Neurologii Wieku Rozwojowego

Leczenie Choroby Pompego Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 00
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki [zobacz wykres]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatropinową Niedoczynnością Przysadki Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 18 45
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 18 45
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatropinową Niedoczynnością Przysadki Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 18 45
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy

Leczenie Przewlekłych Zakażeń Płuc U Świadczeniobiorców Z Mukowiscydozą Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy

Leczenie Przewlekłych Zakażeń Płuc U Świadczeniobiorców Z Mukowiscydozą Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Noworodka

Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii Dziecięcej

Koronarografia Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 18 55
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii Dziecięcej

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 18 55
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii Dziecięcej

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 18 55
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna

Badania Genetyczne Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologii

Oddział Otorynolaryngologiczny Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 19 73
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 115 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Audiologiczna

Poradnia Audiologiczna Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 50
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 222 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 grudnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 50
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 113 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 18 45
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 153 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 3 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 185 dni [zobacz wykres]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 209 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 listopada 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 182 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 listopada 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 18 45
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 283 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 235 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna

Poradnia Genetyczna Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 322 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 maja 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiochirurgiczna

Poradnia Kardiochirurgiczna Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 18 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kontroli Rozruszników I Kardiowerterów Dla Dzieci - Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia Leczenia Bólu Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 15 70
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Rzadkich Wrodzonych Wad Metabolizmu U Dzieci

Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Rzadkich Wrodzonych Wad Metabolizmu U Dzieci

Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Żywieniowego

Poradnia Żywieniowa Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 141 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia Neurochirurgiczna Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 50
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 181 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 września 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 225 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 150 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologii I Hematologii Dziecięcej - Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Otorynolarynologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-02-19) 19 dni

(2014-02-19) 19 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia Neonatologiczna Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 37 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna

Poradnia Urologiczna Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 50
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 218 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 grudnia 2019

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii

Pracownia Endoskopii Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 14
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Katowice

tomografia komputerowa

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 19 40
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 9 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-11-17) 2 dni

(2014-11-17) 2 dni

Badania tomografii komputerowej (tk)

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii I Neurologii Wieku Rozwojowego

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 00
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii I Neurologii Wieku Rozwojowego

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 00
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki [zobacz wykres]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Katowice

 • Adres: Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 17 18
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 19 06
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 141 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Pracownia Kinezyterapii, Fizykoterapii I Masażu

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Dla Dzieci Katowice

 • Adres: Ul. Medyków 16
  Miasto: Katowice
 • Tel. (032)207 16 41
 • Szerokość geograficzna: 50°13' 25.92" N Długość geograficzna: 18°57' 2.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2019

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';