Samodzielny Publiczny Szpital Miejski W Sosnowcu

 • NIP: 6443373832
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N
  Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 1
 • 41-219 Sosnowiec

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski W Sosnowcu to szpital obsługjący pacjentów w rejonie miasta Sosnowiec. W jednostce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń) i Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital posiada trzynaście oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy a także Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski W Sosnowcu ma gabinet lekarza rodzinnego a także umowę na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i szesnaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej jak również Poradnia Otolaryngologiczna.
Dla Pań jednostka świadczy pomoc położnej POZ w zakresie edukacji związanej z planowaniem rodziny, pomocy w okresie ciąży i porodu oraz opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Kontrakt firmy dotycząca wykwalifikowanego lekarza rodzinnego obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, diagnozowania pacjentów oraz zlecanie badań diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki POZ w przychodni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera całościową opiekę nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń. Jednostka posiada kontrakt na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach gdy jeśli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń oraz dla zachowania ciągłości procesu leczenia. Placówce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W obiekcie możliwe jest również wykonanie zaawansowanej diagnostyki: Badania Tomografii Komputerowej (Tk) a także Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm).
Rejestracja możliwa jest poniedziałek - piątek w czasie pracy poradni. By zapisać się do wybranego specjalisty niezbędne są: dokument toższamości, skierowanie na wizytę specjalistyczną wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 02 73
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 347 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 02 61
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 94 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)296 41 69
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 35 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 04 31
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 04 63
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 27 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Oddział Chorób Wewnętrznych Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 02 12
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Ii

Oddział Chorób Wewnętrznych Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 04 71
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 85 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Ii Z Pododdziałem Geriatrycznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 02 21
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Geriatryczny - Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 02 21
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 03 73
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 1 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-04-16) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 02 32
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 18 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Noworodków I Wcześniaków

Oddział Neonatologiczny Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 03 83
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Skórno-Wenerologiczny

Oddział Dermatologiczny Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 02 59
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 04 53
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny Dla Chorych Somatycznie - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)363 04 53
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 04 31
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 03 49
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 03 48
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej-Pr-S

Poradnia Chirurgii Ogólnej Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)263 39 74
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 03 48
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 17 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Cukrzycowa Pr-S

Poradnia Diabetologiczna Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)263 39 74
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 9 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)296 41 69
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna-Pr-S

Poradnia Ginekologiczna Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)263 39 74
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)296 22 30
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna- Pr-S

Poradnia Kardiologiczna Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)263 39 74
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 1 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)363 04 65
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Chorób Demielinizacjnych

Poradnia Stwardnienia Rozsianego Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)296 41 69
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 31 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Padaczki

Poradnia Padaczki Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)296 41 69
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)296 22 12
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)363 04 65
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 42 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 01 99
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna-Pr-S

Poradnia Neurologiczna Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)263 39 74
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 2 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 03 49
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 03 49
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 64 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna-Pr-S

Poradnia Otolaryngologiczna Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)263 39 74
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 9 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Parkinsonowska I Chorób Zwyrodnieniowych

Poradnia Parkinsonizmu I Chorób Układu Pozapiramidowego Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)296 41 69
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Ciąży - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)296 22 12
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)296 41 69
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Proktologiczna - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)413 03 49
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Skórno-Wenerologiczna-Pr-S

Poradnia Dermatologiczna Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)263 39 74
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Sosnowiec

 • Adres: Zegadłowicza 3
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)363 04 65
 • Szerokość geograficzna: 50°16' 13.67" N Długość geograficzna: 19°7' 55.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 23 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)296 41 69
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 63 dni.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy - Sosnowiec

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Sosnowiec
 • Tel. (032)296 41 50
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 52.98" N Długość geograficzna: 19°10' 50.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 12 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';