Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Imienia Doktora Kazimierza Hołogi

 • NIP: 7881750689
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 57.27" N
  Długość geograficzna: 16°8' 18.46" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Poznańska 30
 • 64-300 Nowy Tomyśl

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Imienia Doktora Kazimierza Hołogi - obiekt zaopatrujący pacjentów w rejonie miasta Nowy Tomyśl. W jednostce wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń) a także Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (mały limit świadczeń)
Szpital ma siedem oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Neonatologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych a także Oddział Pediatryczny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Imienia Doktora Kazimierza Hołogi posiada cztery gabinety specjalistyczne. Największymi poradniami są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Leczenia Bólu i Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Jednostka posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i także dla zachowania ciągłości procesu leczenia. Jednostce zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest też przeprowadzenie zaawansowanej diagnostyki: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna obsługuje od poniedziałku do piątku podczas pracy poradni. W celu uzgodnienia terminu na wizytę specjalistyczną potrzebne są: dowód osobisty, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza rodzinnego, dowód ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Chirurgia

Oddział Chirurgiczny Ogólny Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 061-4427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 66 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Interna

Oddział Chorób Wewnętrznych Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicz 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 061-4427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Noworodki

Oddział Neonatologiczny Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 061-4427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny

Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 0614427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 0614427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny

Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 0614427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 061-4427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 438 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-08-04) 27 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny

Oddział Chorób Wewnętrznych Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 061-4427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pediatria

Oddział Pediatryczny Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 061-4427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Położnictwo I Ginekologia

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicz 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 061-4427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 0614427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Kt

Pracownia Tomografii Komputerowej Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 061-4427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 13 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Nowy Tomyśl

 • Adres: Poznańska 30
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 0614427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 57.27" N Długość geograficzna: 16°8' 18.46" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Dla Dzieci

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Nowy Tomyśl

 • Adres: Poznańska 30
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 0614427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 57.27" N Długość geograficzna: 16°8' 18.46" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Nowy Tomyśl

 • Adres: Poznańska 30
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 0614427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 57.27" N Długość geograficzna: 16°8' 18.46" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 93 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 grudnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicz 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 0614427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 4 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 0614427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 0614427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicz 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 0614427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 2 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 061-4427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 74 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 września 2019

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 061-4427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 364 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 sierpnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 061-4427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 346 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 września 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 061-4427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 061-4427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicz 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 0614427300
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 127 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 czerwca 2020

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Zespół Rehabilitacji Domowej - Nowy Tomyśl

 • Adres: Sienkiewicza 3
  Miasto: Nowy Tomyśl
 • Tel. 0614427345
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 55.47" N Długość geograficzna: 16°8' 27.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 37 dni.

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zol

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Opalenica

 • Adres: 27 Grudnia 2
  Miasto: Opalenica
 • Tel. 061-4477330
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 30.26" N Długość geograficzna: 16°24' 59.86" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';