Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

NIP: 4960107638
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Słoneczna 1 08-200 Łosice
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest to szpital świadczący usługi w okolicy miasta Łosice. W placówce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń) jak również Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń)
Szpital zawiera cztery oddziały, w których leczeni są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny oraz Oddział Chirurgiczny Ogólny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma gabinet lekarza pierwszego kontaktu a także kontrakt na świadczenia pielęgniarki i piętnaście gabinetów specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Otolaryngologiczna i także Poradnia Gastroenterologiczna.
Specjalnie dla Kobiet udostępniono usługi wykwalifikowanej położnej obejmujące zakres opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki w okresie porodu i połogu i także porad w zakresie higieny. Podpisana umowa placówki dotycząca lekarza rodzinnego obejmuje informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta i przeprowadzanie badań pacjentów. Do zakresu zadań pielęgniarki w przychodni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Obejmuje to całościową opiekę nad osobą. ZOZ posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń a także aby nie przerwać ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W placówce możliwe jest także wykonanie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja dostępna jest pon.-pt. w czasie pracy placówki. Aby uzgodnić termin do gabinetu specjalistycznego niezbędne są: dokument toższamości, dokument skierowania do lekarza specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Oddział Pediatryczny - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Rehabilitacyjny - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083 357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 296 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 lutego 2022
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083 357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 223 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Łosice

Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 125 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 listopada 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Poradnia Dermatologiczna - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Łosice

Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 83 357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 54 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Poradnia Neonatologiczna - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-22-91
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Poradnia Neurologiczna - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Poradnia Okulistyczna - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Poradnia Ortopedyczno-Urazowa

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Łosice

Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Poradnia Preluksacyjna - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 83 357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Poradnia Pulmonologiczna - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Poradnia Urologiczna - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Pracownia Endoskopii - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 34 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 listopada 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 83 357-32-31 Szacowana data wolnych terminów: po 17 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Łosice

[zobacz mapkę]
Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31 Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E

Opieka długoterminowa

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Łosice

Adres: Słoneczna 1 Miasto: Łosice
Tel. 083357-32-31
Szerokość geograficzna: 52°12' 55.8" N Długość geograficzna: 22°42' 28.38" E