Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzecz

 • NIP: 5961240044
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N
  Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Konstytucji 3 Maja 35
 • 66-300 Międzyrzecz

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzecz to szpital działający na terenie miasta Międzyrzecz. W obiekcie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dziewięć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Pediatryczny a także Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzecz posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu oraz osiemnaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Alergologiczna, Poradnia Kardiologiczna jak również Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc.
Kontrakt placówki obejmująca usługi lekarza rodzinnego obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i także analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. ZOZ posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń jak również aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest też wykonanie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia a także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ możliwa jest poniedziałek - piątek w godzinach pracy rejestracji. W celu uzgodnienia terminu na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania na badanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczeniowy.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 61 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji

Oddział Rehabilitacyjny Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 84
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 788 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicjum Domowe

Hospicja Domowe Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 82
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zespół Domowego Leczenia Tlenem - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 30
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej I Urologii

Oddział Chirurgiczny Ogólny Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 66
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-06-06) 2 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy-Rooming-In

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 71
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Internistyczno - Kardiologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Oddział Chorób Wewnętrznych Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 52
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 83 16
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-10-16) 35 dni

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 35
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 142 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 82
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 25 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Trzciel

 • Adres: Armii Czerwonej 16
  Miasto: Trzciel
 • Tel. (095)742 90 50

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Pszczew

 • Adres: Rynek 4
  Miasto: Pszczew
 • Tel. (095)748 92 09
 • Szerokość geograficzna: 52°28' 0" N Długość geograficzna: 15°46' 0" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Trzciel

 • Adres: Grunwaldzka 7
  Miasto: Trzciel
 • Tel. (095)743 10 11
 • Szerokość geograficzna: 52°21' 58.93" N Długość geograficzna: 15°52' 16.26" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 35
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna I Zaburzeń Lipidowych

Poradnia Kardiologiczna Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 82
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-02-19) 34 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 24
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 83 05
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 30.71" N Długość geograficzna: 15°34' 53.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 82
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 78
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 82
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 111 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 24
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 92
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 30.71" N Długość geograficzna: 15°34' 53.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 106 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 35
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Proktologiczna - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 93 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-01-18) 11 dni

(2016-01-18) 14 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 53
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 3 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-02-09) 7 dni

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 28
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 26 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 35
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 82 87
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 23.89" N Długość geograficzna: 15°35' 3.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-04-04) 5 dni

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Psychologiczna - Międzyrzecz

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 24
  Miasto: Międzyrzecz
 • Tel. (095)742 83 05
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 30.71" N Długość geograficzna: 15°34' 53.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';