Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Kielcach

 • NIP: 6571813314
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N
  Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Wojska Polskiego 51
 • 25-375 Kielce

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Kielcach - szpital udzielający świadczeń w obrębie miasta Kielce. W placówce wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień(mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital posiada cztery oddziały, w których hospitalizowani są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddział Chorób Wewnętrznych.
W gabinecie stomatologicznym dostępny jest kompleksowy zakres usług stomatologicznych: Wewnątrzustne zdjęcie zębów. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Kielcach ma gabinet lekarza rodzinnego i pielęgniarki , a także dwadzieścia poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Reumatologiczna i Poradnia Zdrowia Psychicznego.
. Dla pacjentek zoz świadczy świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu i także opieki nad pacjentką w okresie jej życia. Kontrakt jednostki w zakresie lekarza POZ obejmuje promowanie zdrowia, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych oraz przeprowadzanie badań pacjentów. Do kompetencji pielęgniarki POZ w poradni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera całościową opiekę pielęgniarską nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń. Placówka posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń jak również aby nie przerwać ciągłości leczenia. W obiekcie możliwe jest również zrobienie panelu badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja osobista lub telefoniczna możliwa jest poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia jednostki. By zapisać się na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne będą: dowód osobisty, skierowanie do lekarza specjalisty od lekarza posiadającego umowę z NFZ, weryfikacja w systemie eWUŚ.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Kielce

 • Adres: Ogrodowa 11
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493608
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 1.53" N Długość geograficzna: 20°37' 24.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny

Oddział Chorób Wewnętrznych Kielce

 • Adres: Ogrodowa 11
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493608
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 1.53" N Długość geograficzna: 20°37' 24.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Kielce

 • Adres: Ogrodowa 11
  Miasto: Kielce
 • Tel. 41 3493508
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 1.53" N Długość geograficzna: 20°37' 24.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 45 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 września 2020

[zobacz mapkę]

Pododdział Ortopedii I Traumatologii

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Kielce

 • Adres: Ogrodowa 11
  Miasto: Kielce
 • Tel. 41 3493608
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 1.53" N Długość geograficzna: 20°37' 24.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Osrodek/oddział Opieki Dziennej - Rehabilitacja

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 041 349 35 29
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 114 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 lipca 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii Ambulatoryjnej

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 41 3493556
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 82 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 października 2020

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 80 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Cukrzycowa

Poradnia Diabetologiczna Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 67 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 236 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 marca 2021

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 39 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2021

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-06-23) 8 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 041 3493529
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-04-26) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 041 3493529
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 59 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 26 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 041 349 35 19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 39 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 kwietnia 2021

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-08-17) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Protetyka

Poradnia Protetyki Stomatologicznej Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Zachowawcza

Poradnia Stomatologiczna Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493529,19
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Kielce

 • Adres: Wojska Polskiego 51
  Miasto: Kielce
 • Tel. 0413493519
 • Szerokość geograficzna: 50°51' 36.26" N Długość geograficzna: 20°38' 8.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-04-13) 39 dni

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';