Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Gdańsku

 • NIP: 5832580921
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N
  Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Kartuska 4/6
 • 80-104 Gdańsk

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Gdańsku to obiekt działający w okolicy miasta Gdańsk. W ZOZ-ie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń) i Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (średni limit świadczeń)
Szpital zawiera siedem oddziałów, w których leczeni są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Diabetologiczny i także Oddział Kardiologiczny.
W poradni dentystycznej refundowany jest poniższy zakres bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne, zdjęcia RTG zębów, unieruchomienie rozchwianych zębów i także pomoc doraźna podczas krwawienia w obrębie jamy ustnej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Gdańsku zawiera poradnię lekarza rodzinnego a także kontrakt na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i także czternaście poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Kardiologiczna i Poradnia Neurologiczna.
Dla Kobiet zoz świadczy świadczenia położnej POZ w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, pomocy w okresie ciąży i porodu i opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Kontrakt jednostki w zakresie lekarza pierwszego kontaktu obejmuje informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych jak również zlecanie badań diagnostycznych. Do kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Zawiera całościową opiekę pielęgniarską nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń. Jednostka posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w sytuacjach gdy gdy zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych chorób a także by zachowć ciągłości leczenia. W zakładzie możliwe jest również zrobienie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ czynna pon.-pt. w godzinach pracy poradni. W celu uzgodnienia terminu na badanie potrzebne będą: dowód osobisty, skierowanie do specjalisty od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 83 63
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 69 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 83 63
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 76 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 83 42
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych

Indukcja Remisji Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego (Wzjg) Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 83 42
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Diabetologiczny - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 83 33
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologiczny - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 83 42
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 138 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczny - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 83 63
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 83 36
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 69 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Oddział Kardiologiczny Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 83 36
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

[zobacz mapkę]

Pododdział Diabetologii

Oddział Diabetologiczny Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 83 42
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Pododdział Ginekologii

Oddział Ginekologiczny Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 83 63
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Pooddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 83 63
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 254 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 marca 2020

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 83 36
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 83 36
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 22
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 11 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 22
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 23 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia Pulmonologiczna Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 22
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 23 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 22
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 13 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-10-27) 2 dni

(2013-11-15) 20 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 22
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 00
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 97 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 22
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 22
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 45 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 22
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 32 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 22
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 94 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 00
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 23 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 22
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 41 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 22
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 83 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Protetyki Stomatologicznej - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 61
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 9 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 61
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 11 dni.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. +48 58 309 82 22
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 października 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Rehabilitacji Leczniczej - Fizjoterapia

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. +48 58 309 82 47
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 122 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Gdańsk

 • Adres: Kartuska 4/6
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)309 82 22
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 1.53" N Długość geograficzna: 18°38' 6.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';