Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Łodzi

 • NIP: 7260004820
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N
  Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Północna 42
 • 91-425 Łódź-Bałuty

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Łodzi - obiekt obsługjący pacjentów w rejonie miasta Łódź-Bałuty. Placówka posiada akredytacje na prowadzenie jednego programu leczenia, w których objęci opieką są osoby objęte opieką zdrowotną. Jest beneficjentem następujących programów: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW placówce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń) oraz Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dziesięć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny oraz Oddział Chirurgii Onkologicznej.
W poradni dentystycznej dostępny jest kompleksowy zakres usług dentystycznych dzięki umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia: Lekarska ocena jamy ustnej z instruktażem higieny. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Łodzi ma gabinet lekarza pierwszego kontaktu i umowę na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz dwadzieścia dwie poradnie specjalistyczne. Do największych poradni należą Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Onkologiczna a także Poradnia Okulistyczna.
. Dla pacjentek udostępniono opiekę położnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu , a także edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Umowa jednostki dotycząca lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych jak również kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Obejmuje to całościową opiekę nad pacjentem. Jednostka posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w sytuacjach gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń i dla zachowania ciągłości procesu leczenia. W zakładzie możliwe jest też zrobienie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia oraz Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista lub telefoniczna możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy rejestracji. W celu uzgodnienia terminu na badanie potrzebne są: dowód osobisty, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), weryfikacja w systemie eWUŚ.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 14 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 68 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 13 81
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 190 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-02-13) 10 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 14 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 134 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizykoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 14 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 51 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 67
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 256 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-08-13) jeden dzień

(2014-08-13) 19 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Naczyniowej - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 67
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 71 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej I Rekontrukcyjnej

Oddział Chirurgii Onkologicznej Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 14 88
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 13 27
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 330 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 72
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 13 93
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 3 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 72
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 33
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 13 81
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 15 20
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Chemioterapii

Oddział Onkologiczny Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 341 488
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologii Klinicznej

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 42 634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Samodzielny Pododdział Chemioterapii

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 42 634 14 88
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Samodzielny Pododdział Chemioterapii

Leczenie Raka Nerki Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 42 634 14 88
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Samodzielny Pododdział Chemioterapii

Leczenie Raka Piersi Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 42 634 14 88
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Samodzielny Pododdział Chemioterapii

Leczenie Raka Wątrobowokomórkowego Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 42 634 14 88
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Samodzielny Pododdział Chemioterapii

Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 42 634 14 88
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Samodzielny Pododdział Kardiologii

Oddział Kardiologiczny Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 72
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 13 27
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 719 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 sierpnia 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 13 27
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 13 27
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 13 27
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 425 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 stycznia 2022

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 72
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 72
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 72
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 33
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 33
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 586 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 maja 2022

[zobacz mapkę]

Samodzielny Pododdział Kardiologii

Koronarografia Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 72
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Samodzielny Pododdział Kardiologii

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 72
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 lipca 2019

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 13 81
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 429 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 97 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 16 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Naczyń - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 131 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-04-14) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 294 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 marca 2021

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 15 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 75 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 13 41
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 86 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 25 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 214 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 149 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologii Klinicznej

Poradnia Onkologiczna Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 42 634 13 94
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 22 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Osteoporozy

Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 203 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 30 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 239 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 250 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 42
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 83
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - Łódź-Śródmieście

 • Adres: Anstadta 4
  Miasto: Łódź-Śródmieście
 • Tel. (042)634 14 40
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 43.72" N Długość geograficzna: 19°28' 13.88" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 46 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortodontyczna - Łódź-Śródmieście

 • Adres: Anstadta 4
  Miasto: Łódź-Śródmieście
 • Tel. (042)634 14 40
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 43.72" N Długość geograficzna: 19°28' 13.88" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 162 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Protetyki Stomatologicznej - Łódź-Śródmieście

 • Adres: Anstadta 4
  Miasto: Łódź-Śródmieście
 • Tel. (042)634 14 40
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 43.72" N Długość geograficzna: 19°28' 13.88" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Łódź-Śródmieście

 • Adres: Anstadta 4
  Miasto: Łódź-Śródmieście
 • Tel. (042)634 14 40
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 43.72" N Długość geograficzna: 19°28' 13.88" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologii Zachowawczej I Endodoncj

Poradnia Stomatologiczna Łódź-Śródmieście

 • Adres: Anstadta 4
  Miasto: Łódź-Śródmieście
 • Tel. (042)634 14 40
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 43.72" N Długość geograficzna: 19°28' 13.88" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Łódź-Bałuty

 • Adres: Północna 42
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. (042)634 11 45
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 51.14" N Długość geograficzna: 19°28' 27.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-03-29) 10 dni

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';