Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Poznaniu Im. Prof.ludwika Bierkowskiego

 • NIP: 7811617330
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N
  Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Dojazd 34
 • 60-631 Poznań-Jeżyce

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Poznaniu Im. Prof.ludwika Bierkowskiego to obiekt obsługjący pacjentów w okolicy miasta Poznań-Jeżyce. ZOZ przyjmuje w ramach jednego programu leczenia, w których udział biorą ubezpieczeni. Swiadczy usługi w ramach następujących programów: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW jednostce wykonywane są cztery świadczenia medyczne. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień(mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń) i także Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dziewięć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Neurologiczny i także Oddział Neurologiczny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Poznaniu Im. Prof.ludwika Bierkowskiego zawiera osiemnaście gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Kardiologiczna i także Poradnia Neurologiczna.
. W placówce możliwe jest również wykonanie następujących badań: Badania Tomografii Komputerowej (Tk) i Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm).
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ dostępna jest pn.-pt. w godzinach pracy poradni. By dokonać rejestracji na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne są: dowód osobisty, dokument skierowania do lekarza specjalisty od lekarza rodzinnego, poprawny wpis w systemie eWUŚ.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dzienny Oddział Rehabilitacji

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464716
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 346 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-09-01) 132 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464602
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 76 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradania Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464738
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 70 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacji Leczniczej I Osób Niepełnosprawnych

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464716
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 209 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-08-24) 6 dni

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej I Angiologii

Oddział Chirurgiczny Ogólny Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464531
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-09-01) 99 dni

[zobacz mapkę]

Klinika Neurologii I Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Z Pododdziałem Leczenia Udarów

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464572
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Klinika Neurologii I Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Z Pododdziałem Leczenia Udarów

Oddział Neurologiczny Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464572
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 122 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Naczyniowej - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464733
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 157 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 października 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych I Kardiologii Z Pododdziałem Diagnostyki Kardiologicznej

Oddział Chorób Wewnętrznych Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464571
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologii

Oddział Leczenia Jednego Dnia Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464551
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 stycznia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologii

Lenalidomid W Leczeniu Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Mnogiego Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464733
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologii

Oddział Hematologiczny Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464733
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Hematologii

Leczenie Przewlekłej Białaczki Szpikowej Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464733
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologii

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464733
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464546
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 612 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 lipca 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urologii I Onkologii Urologicznej

Oddział Urologiczny Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464511
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Klinika Neurologii I Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Z Pododdziałem Leczenia Udarów

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464572
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 100 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 kwietnia 2020

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464546
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 września 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464546
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464546
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464546
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 listopada 2019

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464751
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 221 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 października 2019

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatrii I Leczenia Uzależnień

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464601
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradania Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464682
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradania Diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464714
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464768
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464740
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Naczyń - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464738
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 259 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 listopada 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-06-04) 20 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464735
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464723
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 marca 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464714
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 100 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-09-01) 132 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464607
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464638
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 158 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464725
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464595
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 291 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464736
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 89 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464744,618464743
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 93 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464749
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464777
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-01-16) 5 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464739
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 154 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Dojazd 34
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618464750
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 10.97" N Długość geograficzna: 16°54' 15.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 19 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-03-03) 30 dni

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';