Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 • NIP: 8891269126
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N
  Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 3
 • 88-200 Radziejów

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest to obiekt obsługjący pacjentów w obrębie miasta Radziejów. W ZOZ-ie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń) i Leczenie stomatologiczne (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada dziesięć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu, Oddział Rehabilitacyjny oraz Oddział Chorób Wewnętrznych.
W gabinecie dentystycznym dostępny jest następujący zakres darmowych usług stomatologicznych w ramach świadczeń opłacanych: Kontrolne badanie dentystyczne, znieczulenie pacjentów, unieruchomienie rozchwianych zębów jak również pomoc doraźna w przypadku nagłego ostrego bólu zęba. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma gabinet lekarza rodzinnego oraz umowę na świadczenia pielęgniarki a także dwadzieścia pięć poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Poradnia Psychologiczna.
Specjalnie dla Mam jednostka świadczy pomoc położnej POZ w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki w okresie ciąży i porodu oraz edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Kontrakt firmy obejmująca usługi lekarza POZ zawiera promowanie zdrowia, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do zadań pielęgniarki w przychodni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Zawiera całościową opiekę nad chorym. Obiekt posiada kontrakt na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy gdy pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń a także dla zachowania ciągłości leczenia. Firmie zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest także wykonanie poniższych badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja telefoniczna pracuje od poniedziałku do piątku w czasie pracy placówki. W celu uzgodnienia terminu na wizytę specjalistyczną niezbędne są: dowód osobisty, skierowanie do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856289
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856221
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856204
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-05-27) 28 dni

(2015-05-25) 2 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Z Pododdziałem Neonatologicznym

Oddział Pediatryczny Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856229
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856329
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 304 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacja)

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 542856311
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 marca 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 542856311
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 39 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Psychologiczna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856316
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856336
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 marca 2020

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 542856234
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 319 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacyjny Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856228
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 374 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 października 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 132 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 542856261
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 363 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 maja 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizykoterapii

Dział (Pracownia) Fizykoterapii Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856261
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 25 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 60 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Onkologiczna Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856336
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 111 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 sierpnia 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Osięciny

 • Adres: Ks.wyszyńskiego 3
  Miasto: Osięciny
 • Tel. 0542850028

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856239
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856239
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 18 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 201 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 122 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856240
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 66 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856218
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 85 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Gastroskopowa

Pracownia Endoskopii Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 542856290
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Kolonoskopii

Pracownia Endoskopii Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 542856290
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 111 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856297
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-07-22) 4 dni

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Radziejów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Radziejów
 • Tel. 0542856230
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 8.16" N Długość geograficzna: 18°31' 2.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';