Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sulęcin

 • NIP: 9271678291
 • Szerokość geograficzna: 52°34' 56.56" N
  Długość geograficzna: 15°0' 28.99" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Wincentego Witosa 7
 • 69-200 Sulęcin

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sulęcin jest to szpital udzielający świadczeń w obrębie miasta Sulęcin. W firmie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera osiem oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Oddział Rehabilitacyjny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sulęcin zawiera osiemnaście gabinetów specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Alergologiczna, Poradnia Neurologiczna oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Jednostka posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w sytuacjach gdy jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób i by zachowć ciągłości procesu leczenia. Jednostce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W ZOZ-ie możliwe jest także zrobienie poniższych badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia jak również Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista lub telefoniczna działa poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia. By zapisać się na badanie potrzebne będą: dokument toższamości, dokument skierowania na badanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczeniowy.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 95 10
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 51 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-08-30) 5 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 24 31
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 421 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 sierpnia 2022

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicja Domowe - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 24 31
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 24 31
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Paliatywnej - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej I Onkologicznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 24 31
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 21 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych I Kardiologii

Oddział Chorób Wewnętrznych Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 24 31
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 24 31
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 24 31
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 24 31
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 59 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 34 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 47 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna - Torzym

 • Adres: W.polskiego 52
  Miasto: Torzym
 • Tel. (068)341 36 20
 • Szerokość geograficzna: 52°18' 50.87" N Długość geograficzna: 15°4' 3.77" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 95 23
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna - Słońsk

 • Adres: Puszkina 22
  Miasto: Słońsk
 • Tel. +48 957 572 217
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 57.75" N Długość geograficzna: 14°48' 22.96" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna - Ośno Lubuskie

 • Adres: Rybacka 3A
  Miasto: Ośno Lubuskie
 • Tel. +48 601 145 481
 • Szerokość geograficzna: 52°27' 16.06" N Długość geograficzna: 14°52' 11.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna - Krzeszyce

 • Adres: Gorzowska 5
  Miasto: Krzeszyce
 • Tel. (095)757 30 72
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 3.78" N Długość geograficzna: 15°0' 23.17" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 35 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 74 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 85 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otorynolaryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 22 60
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 96 00
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 95 66
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 96 77
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Sulęcin

 • Adres: W.witosa 4
  Miasto: Sulęcin
 • Tel. (095)755 96 77
 • Szerokość geograficzna: 52°26' 13.77" N Długość geograficzna: 15°6' 57.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 31 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';