Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 • NIP: 7871807873
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N
  Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Sukiennicza 13
 • 64-500 Szamotuły

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - obiekt świadczący usługi na terenie miasta Szamotuły. W ZOZ-ie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń) oraz Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (mały limit świadczeń)
Szpital posiada sześć oddziałów, w których leczeni są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neonatologiczny jak również Oddział Chirurgiczny Ogólny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada trzynaście poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Neurologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna oraz Poradnia Dermatologiczna.
Jednostka posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy gdy pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób jak również by zachowć ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W ZOZ-ie możliwe jest także zrobienie panelu badań: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista lub telefoniczna dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy rejestracji. By dokonać rejestracji na wizytę specjalistyczną niezbędne są: dokument toższamości, dokument skierowania do gabinetu specjalistycznego od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej I Pododdziałem Urologicznym

Oddział Chirurgiczny Ogólny Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612927150
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 61 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612927150
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612927150
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612927150
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny

Oddział Chorób Wewnętrznych Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612927150
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 71 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej I Pododdziałem Urologicznym

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612927150
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej I Pododdziałem Urologicznym

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612927150
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612926600
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-08-26) jeden dzień

(2016-04-18) 2 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej - Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612926600
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 229 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2021

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-04-25) 11 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Tbc

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612926620
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612926625
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 061 29 26 600
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 86 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 października 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Pniewy

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Pniewy

 • Adres: Targowa 1
  Miasto: Pniewy
 • Tel. 0612910139
 • Szerokość geograficzna: 52°30' 46.98" N Długość geograficzna: 16°15' 21.99" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wronki

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wronki

 • Adres: Partyzantów 14
  Miasto: Wronki
 • Tel. 0672540912
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 24.45" N Długość geograficzna: 16°22' 53.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 61 29 20 832
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612926600
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 35 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612926600
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 95 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 61 29 20 832
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 77 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612926600
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 22 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612926600
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 61 29 27 141
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 120 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612926600
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 48 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 grudnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 61 29 26 544
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612926520
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Szamotuły

 • Adres: Garncarska 11
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612920832
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 46.25" N Długość geograficzna: 16°34' 43.11" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-05-21) 12 dni

(2016-02-05) 40 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 61 29 27 141
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Zakład Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Szamotuły

 • Adres: Sukiennicza 13
  Miasto: Szamotuły
 • Tel. 0612927150
 • Szerokość geograficzna: 52°36' 39.94" N Długość geograficzna: 16°34' 52.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 205 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 grudnia 2020

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';