Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Im.edmunda Biernackiego W Opocznie

 • NIP: 7681534113
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N
  Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Partyzantów 30
 • 26-300 Opoczno

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Im.edmunda Biernackiego W Opocznie - obiekt działający na obszarze miasta Opoczno. W jednostce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń) jak również Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń)
Szpital ma siedem oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny a także Oddział Chirurgiczny Ogólny.
W poradni stomatologicznej refundowany jest kompleksowy zakres darmowych usług stomatologicznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z NFZ: Kontrolne badanie dentystyczne, usunięcie zębów, leczenie zmian na błonie śluzowej w jamie ustnej jak również pomoc doraźna przy urazie twarzy. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Im.edmunda Biernackiego W Opocznie zawiera poradnię lekarza rodzinnego oraz pielęgniarki POZ i także dziesięć gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza jak również Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Dla Kobiet poradnia świadczy pomoc wykwalifikowanej położnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki podczas ciąży i także opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Umowa jednostki w zakresie wykwalifikowanego lekarza rodzinnego obejmuje informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, diagnozowania pacjentów a także przeprowadzanie badań pacjentów. Do zakresu zadań pielęgniarki POZ w poradni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą. ZOZ posiada kontrakt na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy jeżeli zachodzi konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i dla zachowania ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest także zrobienie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej możliwa jest pon.-pt. w godzinach pracy rejestracji. By zapisać się na wizytę specjalistyczną konieczne są: dokument toższamości, dokument skierowania do gabinetu specjalistycznego od lekarza rodzinnego, dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Opoczno

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 550 379
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 31.67" N Długość geograficzna: 20°17' 9.71" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 239 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii W Mniszkowie

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Mniszków

 • Adres: Powstańców Wielkopolskich 1
  Miasto: Mniszków
 • Tel. +48 447 544 701
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 27.02" N Długość geograficzna: 20°2' 23.82" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 886
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 888
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-01-09) 10 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 882;+48 447 544 883
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc - Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 894
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 879
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 873
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny Z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Oddział Chorób Wewnętrznych Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 877
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 840
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 841
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Opoczno

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 543 911
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 31.67" N Długość geograficzna: 20°17' 9.71" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 197 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Opoczno

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 968
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 31.67" N Długość geograficzna: 20°17' 9.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 895
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Opoczno

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 543 911
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 31.67" N Długość geograficzna: 20°17' 9.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Opoczno

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 543 911
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 31.67" N Długość geograficzna: 20°17' 9.71" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 45 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 858
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 857
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 849
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - Opoczno

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 835
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 31.67" N Długość geograficzna: 20°17' 9.71" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Paradyż

 • Adres: Polna 1
  Miasto: Paradyż
 • Tel. +48 447 584 045
 • Szerokość geograficzna: 51°14' 48.45" N Długość geograficzna: 20°10' 8.79" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Opoczno

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 835;+48 447 544 836
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 31.67" N Długość geograficzna: 20°17' 9.71" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Mniszków

 • Adres: Powstańców Wielkopolskich 1
  Miasto: Mniszków
 • Tel. +48 447 561 776
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 27.02" N Długość geograficzna: 20°2' 23.82" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Białaczów

 • Adres: Szkolna 37
  Miasto: Białaczów
 • Tel. +48 447 581 085
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 36.3" N Długość geograficzna: 20°26' 14.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Mroczków Gościnny

 • Adres: Mroczków Gościnny 44A
  Miasto: Mroczków Gościnny
 • Tel. +48 447 541 289
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Poświętne

 • Adres: Akacjowa 3
  Miasto: Poświętne
 • Tel. +48 447 547 008
 • Szerokość geograficzna: 51°31' 51.6" N Długość geograficzna: 20°22' 9.7" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 837
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy - Opoczno

 • Adres: Partyzantów 30
  Miasto: Opoczno
 • Tel. +48 447 544 867
 • Szerokość geograficzna: 51°22' 45.76" N Długość geograficzna: 20°16' 41.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';