Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy W Piszu

 • NIP: 8491373268
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N
  Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Sienkiewicza 2
 • 12-200 Pisz

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy W Piszu - obiekt świadczący usługi na terenie miasta Pisz. W instytucji wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma osiem oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny i także Oddział Neonatologiczny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy W Piszu ma trzynaście gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej jak również Poradnia Endokrynologiczna.
Jednostka posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób i także by zachowć ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W jednostce możliwe jest także wykonanie szeregu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej możliwa pn.-pt. w godzinach świadczenia usług. W celu uzgodnienia terminu na badanie potrzebne będą: dowód osobisty, dokument skierowania do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterpii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 45 92
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-06-10) 10 dni

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 45 60
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowy

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 46 09
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 46 35
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 45 81
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny

Oddział Chorób Wewnętrznych Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 46 41
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 45 34
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 46 44
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2019

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowy

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 46 09
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 99 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowy

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 46 09
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 562 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lutego 2021

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej - Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. 087 423 36 00
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Pisz

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 4
  Miasto: Pisz
 • Tel. (087) 425 45 29
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 34.29" N Długość geograficzna: 21°47' 54.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. (087) 425 45 33
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 11 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych - Pisz

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 4
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 45 65
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 34.29" N Długość geograficzna: 21°47' 54.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 88 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Pisz

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 4
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 45 45
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 34.29" N Długość geograficzna: 21°47' 54.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Pisz

 • Adres: Chopina 1 1
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 45 45
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 37.08" N Długość geograficzna: 21°48' 1.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-02-06) 104 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Pisz

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 4
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 45 45
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 34.29" N Długość geograficzna: 21°47' 54.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 80 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. (087) 4254545
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 57 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Ruciane-Nida

 • Adres: Polna 1
  Miasto: Ruciane-Nida
 • Tel. 087 423 69 99
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 27.52" N Długość geograficzna: 21°31' 57.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Biała Piska

 • Adres: Konopnickiej 4
  Miasto: Biała Piska
 • Tel. (87) 425 45 45
 • Szerokość geograficzna: 53°36' 32.56" N Długość geograficzna: 22°3' 36.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Pisz

 • Adres: Chopina 1 1
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 45 45
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 37.08" N Długość geograficzna: 21°48' 1.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Orzysz

 • Adres: Cierniaka 12
  Miasto: Orzysz
 • Tel. 087 423 70 37
 • Szerokość geograficzna: 53°48' 28.59" N Długość geograficzna: 21°56' 56.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Pisz

 • Adres: Chopina 1 1
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 45 45
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 37.08" N Długość geograficzna: 21°48' 1.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Pisz

 • Adres: Klementowskiego 8
  Miasto: Pisz
 • Tel. 087 423 36 00
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 34.74" N Długość geograficzna: 21°48' 2.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 45 39
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Pisz

 • Adres: Sienkiewicza 2
  Miasto: Pisz
 • Tel. (087) 4254545
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 33.68" N Długość geograficzna: 21°47' 58.29" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Pisz

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 4
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 45 45
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 34.29" N Długość geograficzna: 21°47' 54.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Diagnostyki Endoskopowej

Pracownia Endoskopii Pisz

 • Adres: Chopina 1 1
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 45 45
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 37.08" N Długość geograficzna: 21°48' 1.97" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 46 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Psychiatryczna Dla Dzieci

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży Pisz

 • Adres: Chopina 1 1
  Miasto: Pisz
 • Tel. (87) 425 45 34
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 37.08" N Długość geograficzna: 21°48' 1.97" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';