Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Augustowie

 • NIP: 8461375707
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N
  Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 12
 • 16-300 Augustów

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Augustowie to szpital udzielający świadczeń na terenie miasta Augustów. W instytucji wykonywane są trzy świadczenia medyczne. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada sześć oddziałów, w których leczeni są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Oddział Chirurgiczny Ogólny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Augustowie ma gabinet lekarza rodzinnego a także pielęgniarki a także pięć gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Dla Pań zakontraktowano opiekę położnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie ciąży i porad w zakresie higieny. Kontrakt instytucji w zakresie lekarza rodzinnego zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, diagnozowania pacjentów i zlecanie badań diagnostycznych. Do kompetencji pielęgniarki POZ w poradni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Obejmuje to pełną opiekę pielęgniarską nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń. ZOZ'owi zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja telefoniczna możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach przyjęć. W celu umówienia się do gabinetu specjalistycznego potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania do lekarza specjalisty od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 64444240
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 6444244
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 99 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 6444220
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 6444230
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-11-06) 5 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 6444213, 087 6444235
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 6444202
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 6444250
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 6444245
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 6444230
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 października 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 6444230
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 6444230
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 6444230
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 58 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 października 2019

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 6444304
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 6444302
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 62 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych - Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 087 6444348
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Augustów

 • Adres: Szpitalna 12
  Miasto: Augustów
 • Tel. 0876444277
 • Szerokość geograficzna: 53°51' 5.97" N Długość geograficzna: 22°59' 32.51" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';