Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Barcinie Spzoz W Barcinie

 • NIP: 5621565793
 • Szerokość geograficzna: 52°51' 21.2" N
  Długość geograficzna: 17°56' 24.21" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Mogileńska 5
 • 88-190 Barcin

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Barcinie Spzoz W Barcinie to instytucja działająca w rejonie miasta Barcin. W ZOZ-ie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (duży limit świadczeń)
W poradni dentystycznej dostępny jest następujący zakres bezpłatnych usług dentystycznych w ramach świadczeń opłacanych: Kontrolne badanie dentystyczne, znieczulenie miejscowe zębów, chirurgiczne zaopatrywanie ran jak również pomoc doraźna podczas krwawienia w obrębie jamy ustnej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Barcinie Spzoz W Barcinie posiada poradnię lekarza rodzinnego i kontrakt na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki a także osiem gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Dla Pań poradnia świadczy opiekę położnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie okołociążowym oraz edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Podpisana umowa firmy obejmująca następujące usługi wykwalifikowanego lekarza rodzinnego obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, diagnozowania pacjentów i kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do zadań wykwalifikowanej pielęgniarki w poradni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera całościową opiekę pielęgniarską nad osobą. Placówka posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy gdy zachodzi konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń oraz aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. Jednostce zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja możliwa poniedziałek - piątek w godzinach pracy rejestracji. Aby ustalić termin na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne będą: dokument toższamości, dokument skierowania do specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód ubezpieczenia.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Gabinet Lekarski Chirugiczny

Poradnia Chirurgii Ogólnej Barcin

 • Adres: Mogileńska 5
  Miasto: Barcin
 • Tel. 052 383-22-92
 • Szerokość geograficzna: 52°51' 21.2" N Długość geograficzna: 17°56' 24.21" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Gabinet Lekarski Dermatologiczny

Poradnia Dermatologiczna Barcin

 • Adres: Mogileńska 5
  Miasto: Barcin
 • Tel. 052 383-22-92
 • Szerokość geograficzna: 52°51' 21.2" N Długość geograficzna: 17°56' 24.21" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Gabinet Lekarski Ginekologiczno-Położniczy

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Barcin

 • Adres: Mogileńska 5
  Miasto: Barcin
 • Tel. 052 383-22-92
 • Szerokość geograficzna: 52°51' 21.2" N Długość geograficzna: 17°56' 24.21" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-02-14) 3 dni

(2016-03-30) 5 dni

[zobacz mapkę]

Gabinet Lekarski Okulistyczny

Poradnia Okulistyczna Barcin

 • Adres: Mogileńska 5
  Miasto: Barcin
 • Tel. 052 383-22-92
 • Szerokość geograficzna: 52°51' 21.2" N Długość geograficzna: 17°56' 24.21" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Gabinet Lekarski Otolaryngologiczny

Poradnia Otolaryngologiczna Barcin

 • Adres: Mogileńska 5
  Miasto: Barcin
 • Tel. 052 383-22-92
 • Szerokość geograficzna: 52°51' 21.2" N Długość geograficzna: 17°56' 24.21" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Gabinet Lekarski Uroazowo-Ortopedyczny

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Barcin

 • Adres: Mogileńska 5
  Miasto: Barcin
 • Tel. 052 383-22-92
 • Szerokość geograficzna: 52°51' 21.2" N Długość geograficzna: 17°56' 24.21" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Gabinet Lekaski Psychiatryczny

Poradnia Zdrowia Psychicznego Barcin

 • Adres: Mogileńska 5
  Miasto: Barcin
 • Tel. 052 383-22-92
 • Szerokość geograficzna: 52°51' 21.2" N Długość geograficzna: 17°56' 24.21" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-10-10) 92 dni

[zobacz mapkę]

Gabinet Psychologiczny

Poradnia Psychologiczna Barcin

 • Adres: Mogileńska 5
  Miasto: Barcin
 • Tel. 052 383-22-92
 • Szerokość geograficzna: 52°51' 21.2" N Długość geograficzna: 17°56' 24.21" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Gabinet Stomatologiczny

Poradnia Stomatologiczna Barcin

 • Adres: Mogileńska 5
  Miasto: Barcin
 • Tel. 052 383-22-92
 • Szerokość geograficzna: 52°51' 21.2" N Długość geograficzna: 17°56' 24.21" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Gabinet Stomatologiczny P

Poradnia Stomatologiczna Piechcin

 • Adres: 11 Listopada 3
  Miasto: Piechcin
 • Tel. 052 383-72-98
 • Szerokość geograficzna: 52°49' 19.13" N Długość geograficzna: 18°2' 24.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Gabinet Stomatologiczny Szkoła

Poradnia Stomatologiczna Barcin

 • Adres: Artylerzystów 13
  Miasto: Barcin
 • Tel. 052 383-22-92
 • Szerokość geograficzna: 52°51' 12.93" N Długość geograficzna: 17°56' 41.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Pracownia Rehabilitacji

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Barcin

 • Adres: Mogileńska 5
  Miasto: Barcin
 • Tel. 052 383-22-92
 • Szerokość geograficzna: 52°51' 21.2" N Długość geograficzna: 17°56' 24.21" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 150 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';