Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Bielsku Podlaskim

 • NIP: 5431754901
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N
  Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Kleszczelowska 1
 • 17-100 Bielsk Podlaski

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Bielsku Podlaskim jest to obiekt obsługjący pacjentów na obszarze miasta Bielsk Podlaski. W placówce wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień(mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (średni limit świadczeń)
Szpital zawiera dziewięć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu oraz Oddział Rehabilitacyjny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Bielsku Podlaskim posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu i także kontrakt na świadczenia pielęgniarki POZ i także siedemnaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
. Dla Kobiet jednostka świadczy usługi wykwalifikowanej położnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie porodu i połogu , a także porad w zakresie pielęgnacji. Kontrakt firmy obejmująca następujące usługi lekarza pierwszego kontaktu obejmuje promowanie zdrowia, okresową ocenę pacjentów i także analizowanie wyników badań. Do zadań wykwalifikowanej pielęgniarki w przychodni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Zawiera całościową opiekę nad pacjentem. Jednostka posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób oraz by zachowć ciągłości procesu leczenia. W ZOZ-ie możliwe jest także przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ dostępna jest poniedziałek - piątek podczas pracy poradni. W celu uzgodnienia terminu na wizytę specjalistyczną potrzebne są: dowód osobisty, skierowanie do specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Od Alkoholu

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Bielsk Podlaski

 • Adres: Jagiellońska 32
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 26 96
 • Szerokość geograficzna: 52°46' 11.46" N Długość geograficzna: 23°11' 51.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnień Od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Bielsk Podlaski

 • Adres: Jagiellońska 32
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 26 96
 • Szerokość geograficzna: 52°46' 11.46" N Długość geograficzna: 23°11' 51.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Bielsk Podlaski

 • Adres: Jagiellońska 32
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 26 96
 • Szerokość geograficzna: 52°46' 11.46" N Długość geograficzna: 23°11' 51.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 858334341
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 85 833 27 52
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczny I Położniczo- Noworodkowy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 85 833 27 51
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologii

Oddział Neonatologiczny Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 730 27 51
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno- Zakaźny

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 85 833 27 56
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo- Ortopedyczny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 85 833 27 55
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 329 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 listopada 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny

Oddział Chorób Wewnętrznych Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 85 833 27 53
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 27 60
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 260 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 czerwca 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa W Oddziale Dziennym

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085-833-27-47
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 415 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 sierpnia 2021

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo- Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 85 833 27 55
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 643 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2022

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo- Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 85 833 27 55
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 495 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 marca 2022

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo- Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 27 55
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo- Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 27 55
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 27 60
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-05-11) 4 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chemioterapii - Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 858332756
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 27 54
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych - Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 27 56
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 35 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna I Wenerologiczna

Poradnia Dermatologiczna Bielsk Podlaski

 • Adres: Jagiellońska 32
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 730 60 31
 • Szerokość geograficzna: 52°46' 11.46" N Długość geograficzna: 23°11' 51.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna I Schorzeń Tarczycy

Poradnia Diabetologiczna Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 26 94
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 85-833-26-94
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 257 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 27 60
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia K W Bielsku Podlaskim

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Bielsk Podlaski

 • Adres: Jagiellońska 32
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 26 92
 • Szerokość geograficzna: 52°46' 11.46" N Długość geograficzna: 23°11' 51.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia K W Brańsku

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Brańsk

 • Adres: Jana Pawła Ii 10
  Miasto: Brańsk
 • Tel. 085 737 53 67
 • Szerokość geograficzna: 52°44' 38.41" N Długość geograficzna: 22°50' 23.7" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Bielsk Podlaski

 • Adres: Jagiellońska 32
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 26 91
 • Szerokość geograficzna: 52°46' 11.46" N Długość geograficzna: 23°11' 51.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 85 8334339
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 204 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 sierpnia 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologii I Chemioterapii

Poradnia Onkologiczna Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 27 56
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 85-833-27-59
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 27 58
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo- Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 27 59
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 19 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 27 59
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 147 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 27 54
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Punkt Chemioterapii Dziennej

Poradnia Chemioterapii Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 27 56
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Bielsk Podlaski

 • Adres: Kleszczelowska 1
  Miasto: Bielsk Podlaski
 • Tel. 085 833 27 57
 • Szerokość geograficzna: 52°45' 34.82" N Długość geograficzna: 23°12' 8.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 19 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';