Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Choszcznie

 • NIP: 5941248545
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N
  Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • M. Niedziałkowskiego 4A
 • 73-200 Choszczno

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Choszcznie - obiekt działający na obszarze miasta Choszczno. W instytucji wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie(zbliżony do średniego limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital ma siedem oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Chorób Wewnętrznych a także Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Choszcznie posiada gabinet lekarza pierwszego kontaktu jak również umowę na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i jedenaście gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Nefrologiczna jak również Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
. Umowa placówki obejmująca następujące usługi lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia , a także analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Do zadań pielęgniarki POZ w przychodni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Obejmuje to pełną opiekę nad osobą. Jednostka posiada kontrakt na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w sytuacjach gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń i dla zachowania ciągłości leczenia. W jednostce możliwe jest również przeprowadzenie badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia , a także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja możliwa jest pn.-pt. w godzinach otwarcia. By zapisać się na wizytę specjalistyczną potrzebne są: dokument tożsamości, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza posiadającego umowę z NFZ, poprawny wpis w systemie eWUŚ.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658769
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 367 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2021

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-05-28) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji

Oddział Rehabilitacyjny Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658754
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 444 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 września 2022

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-06-21) 28 dni

(2018-01-04) 35 dni

(2017-03-09) 21 dni

(2015-02-23) 21 dni

[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658754
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 328 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2023

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-11-09) 60 dni

(2015-02-28) 14 dni

(2014-10-07) 420 dni

(2014-07-14) 6 dni

(2013-05-28) 14 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658772
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 113 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 listopada 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-03-10) 55 dni

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658714
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczny - Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658768
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658779
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodków I Wcześniaków

Oddział Neonatologiczny Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658722
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658761
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Stacja Hemodializ

Stacja Dializ Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 0957657211 wew. 201
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Stacja Hemodializ

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 0957657211 wew. 201
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2020

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658772
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658780
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 września 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-03-16) 13 dni

(2014-11-19) 12 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658772
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 328 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 października 2021

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-03-01) 7 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Płożnicza

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658777
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658779
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658775
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658715
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658772
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658715
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658772
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658742
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Choszczno

 • Adres: Niedziałkowskiego 4A
  Miasto: Choszczno
 • Tel. 95 7658776
 • Szerokość geograficzna: 53°9' 56.36" N Długość geograficzna: 15°24' 44.99" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-03-20) 13 dni

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';