Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Działdowie

NIP: 5711458598
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Leśna 1 13-200 Działdowo
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Działdowie to szpital świadczący usługi w okolicy miasta Działdowo. W firmie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (średni limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (średni limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (średni limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital zawiera jedenaście oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neonatologiczny i także Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Działdowie posiada piętnaście poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej i także Poradnia Otolaryngologiczna.
Jednostka posiada umowę na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób i także dla zachowania ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W obiekcie możliwe jest także zrobienie panelu badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia jak również Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego czynna od poniedziałku do piątku podczas pracy jednostki. By zapisać się na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ wymagane są: dowód osobisty, skierowanie na badanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 0236972211 w.262 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 173 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 wew. 284 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 378 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2021
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Oddział Rehabilitacyjny - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.284 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 211 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.250 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 130 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 października 2019
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-12-25) 29 dni
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Zespół Rehabilitacji Domowej - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211.W.224 Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej Z Pododdziałem Urologicznym

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.118 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Oddział Dziecięcy

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.103 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Oddział Neurologiczny - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.284 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 48 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Oddział Noworodków I Wcześniaków

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.153 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 6972211 w.135 Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.118 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Stacja Dializ - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 W.224 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdziałami: Kardiologicznym, Reumatologicznym

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 wew. 191 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E

Programy zdrowotne

 

Oddział Neurologiczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.284 Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E

Opieka długoterminowa

 

Oddział Paliatywno-Hospicyjny

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.190
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Opieki Paliatywnej

[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Paliatywnej Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 22 11 WEW. 250 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Psychiatryczny

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.189 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.259 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2015-01-02) 3 dni
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E

Procedury medyczne

 

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 W.118
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.118 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 92 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.118 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 126 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 W.118
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w. 250 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Dla Noworodków

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 22 11 wew. 250 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w. 250 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 274 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.250 Szacowana data wolnych terminów: po 26 września 2019
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-10-15) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w. 250 Szacowana data wolnych terminów: po 10 maja 2020
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Nefrologiczna - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w. 250 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Neurologiczna - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.250 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 141 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Okulistyczna - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.250 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 362 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 maja 2020
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.250 Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Reumatologiczna - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.250 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 137 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Skórno-Wenerologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w. 230 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.250 Szacowana data wolnych terminów: po 29 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Poradnia Urologiczna - Działdowo

[zobacz mapkę]
Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w.250 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 154 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E
 

Pracownia Endoskopowa

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Działdowo

Adres: Leśna 1 Miasto: Działdowo
Tel. 23 697 2211 w. 129 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 58 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 53°14' 30.42" N Długość geograficzna: 20°11' 33.17" E