Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kępnie

 • NIP: 6191827089
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N
  Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 7
 • 63-600 Kępno

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kępnie jest to szpital udzielający świadczeń w okolicy miasta Kępno. W jednostce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń) jak również Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (średni limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera siedem oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Neonatologiczny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kępnie posiada siedem poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc oraz Poradnia Nefrologiczna.
Placówka posiada umowę na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy jeśli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób i także by zachowć ciągłości procesu leczenia. Jednostce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W obiekcie możliwe jest też wykonanie zaawansowanej diagnostyki: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista lub telefoniczna pracuje pon.-pt. w godzinach pracy placówki. By zapisać się do wybranego specjalisty potrzebne są: dowód osobisty, skierowanie na badanie od lekarza rodzinnego, dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny

Oddział Rehabilitacyjny Grębanin

 • Adres: 97
  Miasto: Grębanin
 • Tel. 062782-74-34
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 149 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital Kepno - Por.rehabilitacji Leczniczej

Poradnia Rehabilitacyjna Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-74-30
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital Kępno - Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-73-53
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 141 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zespół Rehabilitacji Domowej - Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 62 7827353
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 48 dni.

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Kępno

 • Adres: Ks.p. Wawrzyniaka 36
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-74-22
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 42.53" N Długość geograficzna: 17°58' 59.96" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 21 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 62 78 27 321
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 84 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Kępno

 • Adres: Ks. P. Wawrzyniaka 36
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-74-21
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 42.53" N Długość geograficzna: 17°58' 59.96" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital Kępno - Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-73-21
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital Kępno - Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-73-21
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-11-20) 17 dni

[zobacz mapkę]

Szpital Kępno - Por.nefrologiczna

Poradnia Nefrologiczna Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-73-21
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 83 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital Kępno - Pracownia Endoskopii

Pracownia Endoskopii Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-73-52
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 59 dni.

[zobacz mapkę]

Szpital Kępno - Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 62 78 27 356
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-73-71
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital Kępno - Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-73-37
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital Kępno - Oddział Internistyczny

Oddział Chorób Wewnętrznych Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-73-37
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital Kępno - Oddział Nefrologiczny

Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-73-37
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Szpital Kępno - Oddział Nefrologiczny

Oddział Nefrologiczny Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-73-37
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital Kępno - Oddział Nefrologiczny

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-73-37
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Szpital Kępno - Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-73-37
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital Kępno - Oddział Poł.-Gin.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-73-37
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital Kępno - Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Kępno

 • Adres: Szpitalna 7
  Miasto: Kępno
 • Tel. 062782-73-37
 • Szerokość geograficzna: 51°16' 37.32" N Długość geograficzna: 17°59' 5.38" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';