Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łęcznej

 • NIP: 7132393684
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N
  Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Krasnystawska 52
 • 21-010 Łęczna

Opis placówki

Szpital Powiatowy Im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej W Łęcznej - szpital pracujący w okolicy miasta Łęczna. W placówce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń) i także Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital zawiera pięć oddziałów, w których leczeni są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chirurgii Plastycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych a także Oddział Chirurgiczny Ogólny.
Szpital Powiatowy Im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej W Łęcznej posiada dwadzieścia jeden poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i także Poradnia Okulistyczna.
Firma posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w sytuacjach gdy gdy pojawia się konieczność leczenia leczenia określonych chorób i by zachowć ciągłości leczenia. Firmie zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W jednostce możliwe jest także zrobienie poniższych badań specjalistycznych: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista lub telefoniczna możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia poradni. Aby uzgodnić termin na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ niezbędne są: dokument toższamości, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dzienny Oddział

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 81 7526333
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 170 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 081 7526333
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 148 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 stycznia 2022

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 817526100
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 115 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii W Puchaczowie

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Puchaczów

 • Adres: Partyzantów 9
  Miasto: Puchaczów
 • Tel. 817575480
 • Szerokość geograficzna: 51°18' 50.89" N Długość geograficzna: 22°58' 29.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 62 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 maja 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej I Minimalnie Inwazyjnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 81 7526521
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych W Łęcznej

Oddział Chorób Wewnętrznych Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 081 7526561
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologiczny - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 81 7526300
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 listopada 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 81 7526541
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 20 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń I Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Oddział Chirurgii Plastycznej Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 81 7526531
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 165 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 stycznia 2020

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 81 7526541
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 81 7526541
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 81 7526541
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 374 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 grudnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 81 7526541
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 463 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 lutego 2021

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 0817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 0817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 291 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 92 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastrologiczna Dla Dzieci

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 81 7526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 40 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 0817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Sportowej - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 21 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 0817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 0817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-07-24) 669 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 0817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 0817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 9 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 52 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 81 7526215
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 28 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Chirurgii Plastycznej

Poradnia Chirurgii Plastycznej Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 81 7526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2019

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnień

Poradnia Leczenia Uzależnień Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Łęczna

 • Adres: Krasnystawska 52
  Miasto: Łęczna
 • Tel. 817526200
 • Szerokość geograficzna: 51°17' 26.47" N Długość geograficzna: 22°52' 42.53" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zol

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Puchaczów

 • Adres: Partyzantów 9
  Miasto: Puchaczów
 • Tel. 0817579077
 • Szerokość geograficzna: 51°18' 50.89" N Długość geograficzna: 22°58' 29.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';