Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Międzychodzie

 • NIP: 5951340382
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N
  Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 10
 • 64-400 Międzychód

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Międzychodzie - obiekt działający w okolicy miasta Międzychód. W firmie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Rehabilitacja lecznicza(zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital zawiera cztery oddziały, w których hospitalizowani są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Reumatologiczny a także Oddział Pediatryczny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Międzychodzie ma poradnię lekarza rodzinnego oraz umowę na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jak również czternaście poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Kardiologiczna.
. Specjalnie dla Kobiet poradnia świadczy świadczenia położnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie okołociążowym i porad w zakresie higieny. Kontrakt jednostki obejmująca następujące usługi lekarza POZ zawiera prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta jak również analizowanie wyników badań. Do zadań wykwalifikowanej pielęgniarki w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Zawiera kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentem. Obiekt posiada kontrakt na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach jeśli zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń oraz aby nie przerwać ciągłości leczenia. Jednostce zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. W obiekcie możliwe jest też wykonanie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia jak również Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej obsługuje od poniedziałku do piątku w czasie pracy poradni. W celu rejestracji do specjalisty konieczne są: dowód osobisty, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza posiadającego umowę z NFZ, regularne opłacanie składek ZUS.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicjum Domowe

Hospicja Domowe Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 0(95) 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95-748 20 11
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Paliatywnej - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 0(61) 295 2559
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 0(95) 748 2011 w. 108
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 35 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-03-07) 7 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 31 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 21 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Sieraków

 • Adres: Wroniecka 26
  Miasto: Sieraków
 • Tel. 0(61) 295 3280
 • Szerokość geograficzna: 52°38' 54.92" N Długość geograficzna: 16°5' 23.78" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-02-10) 18 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 54 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 36 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 20 11
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 39 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-10-23) 21 dni

[zobacz mapkę]

Pracownie: Badań Czynnościowych, Endoskopowa, Usg, Ekg

Pracownia Endoskopii Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 0(95) 748 2011 wew.109
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Rehabilitacji

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 957482011 wew.*1232
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Międzychód

 • Adres: Szpitalna 10
  Miasto: Międzychód
 • Tel. 95 748 2011
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 57.72" N Długość geograficzna: 15°53' 22.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';