Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mławie

NIP: 5691426619
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Dr Anny Dobrskiej 1 06-500 Mława
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mławie - obiekt obsługjący pacjentów na obszarze miasta Mława. W obiekcie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń) a także Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (średni limit świadczeń)
Szpital zawiera osiem oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy jak również Oddział Chirurgiczny Ogólny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mławie posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu i kontrakt na świadczenia pielęgniarki POZ a także jedenaście gabinetów specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza jak również Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Specjalnie dla Mam zakontraktowano usługi wykwalifikowanej położnej obejmujące zakres opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki podczas ciąży i także porad w zakresie higieny. Kontrakt jednostki obejmująca następujące usługi lekarza rodzinnego zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta jak również zlecanie badań diagnostycznych. Do kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Obejmuje to całościową opiekę pielęgniarską nad pacjentem. Obiekt posiada kontrakt na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeśli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób a także by zachowć ciągłości procesu leczenia. Jednostce zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W jednostce możliwe jest również przeprowadzenie panelu badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ działa pon.-pt. w godzinach otwarcia jednostki. W celu ustalenia terminu do gabinetu specjalistycznego konieczne są: dokument toższamości, dokument skierowania do lekarza specjalisty od lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczenia.

Opieka długoterminowa

 

Hospicjum Domowe

[zobacz mapkę]

Hospicja Domowe Mława

Adres: Dr Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w218
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Hospicjum Stacjonarne

[zobacz mapkę]

Hospicja Stacjonarne Mława

Adres: Dr Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w341
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Mława

[zobacz mapkę]
Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w263 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy (Z Salą Porodową)

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Mława

Adres: Dr Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 023 6543235 w247
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny Z Odcinkie Udarowym

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Mława

Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23-654-32-35 wew 223 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Oddział Neonatologiczny - Mława

[zobacz mapkę]
Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w 253 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Oddział Pediatryczny - Mława

[zobacz mapkę]
Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w259 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Rehabilitacyjny - Mława

[zobacz mapkę]
Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 431 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 września 2021
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Pododdział Rehabilitacji Dziennej

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Mława

Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 313 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Mława

Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w295 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Mława

Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 83 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2020
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Mława

Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23-654-32-35 wew 292 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 51 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Mława

[zobacz mapkę]
Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w 212 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Mława

[zobacz mapkę]
Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w 212 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Mława

Adres: Dr Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 wew 212
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Poradnia Dermatologiczna - Mława

[zobacz mapkę]
Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w 289 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 78 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 sierpnia 2019
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-01-12) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Mława

Adres: Dr Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w 281
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Mława

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 654 32-35 wew279
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Poradnia Neurologiczna - Mława

[zobacz mapkę]
Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w 289 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Poradnia Okulistyczna 06-500 Mława Ul. Sądowa

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Mława

Adres: Sądowa 7 Miasto: Mława
Tel. 23-654-37-42 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 53°6' 51.71" N Długość geograficzna: 20°22' 38.77" E
 

Poradnia Okulistyczna 06-500 Mława Ul. Anny Dobrskiej 1

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Mława

Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w289 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Poradnia Okulistyczna 06-500 Mława Ul. Anny Dobrskiej 1

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Mława

Adres: Dr Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 W289
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Mława

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w 289
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Poradnia Urologiczna - Mława

[zobacz mapkę]
Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w. 289 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Pracownia Endoskopii - Mława

[zobacz mapkę]
Adres: Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w235 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 57 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 września 2019
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E
 

Pracownia Tomografii Komputerowej 06-500 Mława Ul.anny Dobrskiej 1

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej Mława

Adres: Dr Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23-654-32-35 wew.274
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Mława

[zobacz mapkę]
Adres: Dr Anny Dobrskiej 1 Miasto: Mława
Tel. 23 6543235 w 236
Szerokość geograficzna: 53°7' 24.27" N Długość geograficzna: 20°22' 21.41" E