Badania diagnostyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Opis badań diagnostycznych

W miejscowości Wylatowo obiekt udostępniła jeden gabinet zajmujący się badaniami diagnostycznymi przy ulicy: Wylatowo. W miejscowości Markowice obiekt udostępniła jeden gabinet zajmujący się badaniami diagnostycznymi przy ulicy: Markowice. W miejscowości Strzelno obiekt udostępniła sześć gabinetów zajmujących się badaniami diagnostycznymi przy ulicy: Powstania Wielkopolskiego. W miejscowości Gębice obiekt udostępniła jeden gabinet zajmujący się badaniami diagnostycznymi przy ulicy: Marcinkowo. W miejscowości Mogilno obiekt udostępniła sześć gabinetów zajmujących się badaniami diagnostycznymi. Jeden mieszczący się przy ulicy: Tadeusza Kościuszki, pięć ulica Kościuszki. Jednostki zajmują się świadczeniem usług: Pozostała opieka ambulatoryjna: Wylatowo, Wylatowo , Markowice, Markowice , Strzelno, Powstania Wielkopolskiego 8 a także Gębice, Marcinkowo .
Badania laboratoryjne: Strzelno, Powstania Wielkopolskiego 8 a także Mogilno, Kościuszki 6.
Świadczony jest także panel badań z dziedzin: Choroby wewnętrzne, Kardiologia. Dalsze wykonywane usługi to: endoskopia, rehabilitacja ambulatoryjna, rentgenodiagnostyka. Numery telefonów do poszczególnych punktów diagnostycznych są następujące: ulica Tadeusza Kościuszki 52 31 52 729, 52-318-92-28 rejestracja ulica Powstania Wielkopolskiego, telefon 52-315-23-03 ul. Kościuszki.

Diagnostyka

Gabinet Zabiegowy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

 • Pielęgniarstwo rodzinne

Pozostała opieka ambulatoryjna:

 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
 • Dojazd: BRAK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Dostosowanie:
 • parking
Wyposażenie:
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki przystosowane dla niepełnosprawnych
 • korytarze przystosowane dla niepełnosprawnych
 • windy przystosowane dla niepełnosprawnych
Adres:

Wylatowo
88-342 Wylatowo

Gabinet Zabiegowy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

 • Pielęgniarstwo rodzinne

Pozostała opieka ambulatoryjna:

 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
 • Dojazd: BRAK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Dostosowanie:
 • klimatyzacja
 • parking
Wyposażenie:
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki przystosowane dla niepełnosprawnych
 • korytarze przystosowane dla niepełnosprawnych
 • windy przystosowane dla niepełnosprawnych
Adres:

Markowice
88-307 Markowice

Gabinet Zabiegowy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

 • Pielęgniarstwo rodzinne

Pozostała opieka ambulatoryjna:

 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
 • Dojazd: BRAK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Dostosowanie:
 • parking
Wyposażenie:
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki przystosowane dla niepełnosprawnych
 • korytarze przystosowane dla niepełnosprawnych
 • windy przystosowane dla niepełnosprawnych
Adres:

ul. Powstania Wielkopolskiego 8
Strzelno

Gabinet Zabiegowy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

 • Pielęgniarstwo rodzinne

Pozostała opieka ambulatoryjna:

 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
 • Dojazd: BRAK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Dostosowanie:
 • parking
Wyposażenie:
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki przystosowane dla niepełnosprawnych
 • korytarze przystosowane dla niepełnosprawnych
 • windy przystosowane dla niepełnosprawnych
Adres:

Marcinkowo
88-330 Gębice

Gabinet Zabiegowy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

 • Pielęgniarstwo rodzinne

Pozostała opieka ambulatoryjna:

 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 10
88-300 Mogilno

Telefon:

52 31 52 729

Laboratorium Analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Badania laboratoryjne:

 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Gabinet działa od ponad 21 lat
Adres:

ulica Powstania Wielkopolskiego 8
88-320 Strzelno

Telefon:

52-318-92-28

Laboratorium Analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Badania laboratoryjne:

 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Gabinet działa od ponad 21 lat
Adres:

ulica Kościuszki 6
88-300 Mogilno

Telefon:

52-315-23-03

Pracownia EKG Wysiłkowego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

Inne:

 • Choroby wewnętrzne
 • Gabinet działa od ponad 21 lat
Adres:

ulica Powstania Wielkopolskiego 8
88-320 Strzelno

Telefon:

52-318-92-28

Pracownia EKG Wysiłkowego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

Inne:

 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Gabinet działa od ponad 21 lat
Adres:

ulica Kościuszki 6
88-300 Mogilno

Telefon:

52-315-23-03

Pracownia Gastroskopii i Endoskopii

Pracownia endoskopii

Endoskopia:

 • Gastroenterologia
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ulica Powstania Wielkopolskiego 8
88-300 Strzelno

Pracownia Hydroterapii

Dział (pracownia) hydroterapii

Rehabilitacja ambulatoryjna:

 • Rehabilitacja medyczna
 • Gabinet działa od ponad 21 lat
Adres:

ulica Kościuszki 10
88-300 Mogilno

Pracownia Radiologiczna

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Rentgenodiagnostyka:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gabinet działa od ponad 21 lat
Adres:

ulica Kościuszki 6
88-300 Mogilno

Telefon:

52-315-23-03

Pracownia Radiologiczna

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Rentgenodiagnostyka:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gabinet działa od ponad 21 lat
Adres:

ulica Powstania Wielkopolskiego 8
88-320 Strzelno

Telefon:

52-318-92-28

Pracownia Ultrasonografii i Echokardiogramu

Pracownia USG

USG:

 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiologia
 • Chirurgia ogólna
 • Gabinet działa od ponad 21 lat
Adres:

ulica Powstania Wielkopolskiego 8
88-320 Strzelno

Telefon:

52-318-92-28

Pracownia Ultrasonografii i Echokardiogramu

Pracownia USG

USG:

 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Urologia
 • Gabinet działa od ponad 21 lat
Adres:

ulica Kościuszki 6
88-300 Mogilno

Telefon:

52-315-23-03

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Podaj informację o kolejce

';