Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Myślenicach

 • NIP: 6811690668
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N
  Długość geograficzna: 19°56' 47.34" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 2
 • 32-400 Myślenice

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Myślenicach - obiekt obsługjący pacjentów na obszarze miasta Myślenice. W ZOZ-ie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń) i także Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma dziewięć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny jak również Oddział Neonatologiczny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Myślenicach zawiera poradnię lekarza pierwszego kontaktu a także piętnaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc, Poradnia Reumatologiczna i także Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Firma posiada kontrakt na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy jeśli pojawia się konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń i także aby nie przerwać ciągłości leczenia. Firmie zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W obiekcie możliwe jest również zrobienie badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ działa poniedziałek - piątek w godzinach świadczenia usług. Aby zarejetrować się na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ wymagane są: dowód osobisty, dokument skierowania na badanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej Wraz Z Pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 02 19
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-09-19) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 02 83
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 215 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Zakaźnych - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 54
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Wraz Z Blokiem Porodowym

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Myślenice

 • Adres: Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 02 81
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.34" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 36
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 02 80
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 53
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 02 00
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny Wraz Z Intensywną Opieką Kardiologiczną

Oddział Chorób Wewnętrznych Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 02 65
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 02 83
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 02 83
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 318 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 stycznia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 02 83
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 82 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-07-02) 13 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 02 83
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 194 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 sierpnia 2019

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 40
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna Ogólna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 40
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 40
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 63 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 02
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 85 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 122 730 340
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 31 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-02-22) 10 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Myślenice

 • Adres: Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 40
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.34" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Myślenice

 • Adres: Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 40
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.34" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 61 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-04-05) 2 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 122 730 340
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 40
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 96 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Myślenice

 • Adres: Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 122 721 085
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.34" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-01-11) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Przeciwgruźlicza I Chorób Płuc

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 93
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 40
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Myślenice

 • Adres: Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 40
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.34" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 97 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 40
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Diagnostyki Endoskopowej

Pracownia Endoskopii Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 40
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 02 13
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 02 21
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 122 730 200
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacji I Fizykoterapii

Poradnia Rehabilitacyjna Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 51
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Myślenice

 • Adres: Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 51
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.34" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Myślenice

 • Adres: Ul. Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. +48 12 273 03 51
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 133 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 marca 2019

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy - Myślenice

 • Adres: Szpitalna 2
  Miasto: Myślenice
 • Tel. (012)273 03 09
 • Szerokość geograficzna: 49°49' 44.47" N Długość geograficzna: 19°56' 47.34" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 17 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';