Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Pułtusku

 • NIP: 5681414885
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N
  Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Teofila Kwiatkowskiego 19
 • 06-102 Pułtusk

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Pułtusku - obiekt świadczący usługi na obszarze miasta Pułtusk. W instytucji wykonywane są cztery świadczenia medyczne. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń) jak również Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (mały limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu sześć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neonatologiczny i Oddział Chirurgiczny Ogólny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Pułtusku ma poradnię lekarza rodzinnego oraz pielęgniarki POZ a także szesnaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Alergologiczna, Poradnia Neurologiczna a także Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc.
Specjalnie dla Kobiet zakontraktowano opiekę położnej POZ obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu i opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Umowa jednostki obejmująca następujące usługi wykwalifikowanego lekarza rodzinnego obejmuje promowanie zdrowia, okresową ocenę pacjentów i także analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Do zadań pielęgniarki w przychodni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Zawiera całościową opiekę nad pacjentem. ZOZ posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy gdy zachodzi konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń oraz dla zachowania ciągłości procesu leczenia. Firmie zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W obiekcie możliwe jest także wykonanie panelu badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia jak również Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna czynna poniedziałek - piątek w godzinach pracy poradni. By dokonać rejestracji na badanie wymagane są: dokument toższamości, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza rodzinnego, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 1
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 00 41
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 15.22" N Długość geograficzna: 21°5' 11.93" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 85 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 55 55
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 26 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

I Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 00 41
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 01
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologii

Oddział Neonatologiczny Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 00 41
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii

Oddział Pediatryczny Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 00 41
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-07-09) 11 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 00 41
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pododdział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 236920041
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 236919901
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej - Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 236920041
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 55 55
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 71 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 55 55
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 236924100
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 42 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 55 55
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 55 55
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 39 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 55 55
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 45 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 55 55
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 55 55
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 55 55
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 52 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 236924100
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 55 55
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 27 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 236924100
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 55 55
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 18 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna - Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 55 55
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 55 55
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 35 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023692 55 55
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-03-24) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 01
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 15 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';