Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Rypinie

 • NIP: 8921296985
 • Szerokość geograficzna: 53°3' 56.56" N
  Długość geograficzna: 19°24' 33.87" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • 3-Go Maja 2
 • 87-500 Rypin

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Rypinie to szpital świadczący usługi na terenie miasta Rypin. W obiekcie wykonywane jest dziewięć świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Leczenie szpitalne(średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma sześć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neonatologiczny a także Oddział Chirurgiczny Ogólny.
W gabinecie dentystycznym dostępny jest kompleksowy zakres bezpłatnych usług dentystycznych: Kontrolne badania stomatologiczne, zdjęcia rentgenowskie zębów, unieruchomienie rozchwianych zębów jak również pomoc doraźna przy urazie twarzy. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Rypinie zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu oraz umowę na świadczenia pielęgniarki POZ oraz siedemnaście poradni specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i także Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Dla Pań poradnia świadczy świadczenia położnej POZ w zakresie edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu i edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Kontrakt jednostki w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki POZ w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Obejmuje to kompleksową opiekę nad osobą. Jednostka posiada kontrakt na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach gdy jeśli zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych chorób i także aby nie przerwać ciągłości leczenia. Jednostce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest także zrobienie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja osobista lub telefoniczna pracuje pon.-pt. w godzinach pracy rejestracji. W celu rejestracji do gabinetu specjalistycznego niezbędne są: dokument toższamości, dokument skierowania do specjalisty od lekarza rodzinnego, dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicjum Domowe

Hospicja Domowe Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 054 280 54-54
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 054 280 54-54
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-03-02) 5 dni

[zobacz mapkę]

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 054 280 54-54
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej I Urazowej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 750
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 750
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy Z Pododdziałem Noworodkowym

Oddział Pediatryczny Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 736
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 760
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny Z Pododziałem Kardiologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 780
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 750
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 października 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 750
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 września 2020

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 653
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 653
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 524 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 lutego 2023

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 650
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 179 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 października 2020

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 709
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2.
  Miasto: Rypin
 • Tel. 054 280 54-54
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 12.76" N Długość geograficzna: 19°24' 58.93" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 611
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 612
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 32 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 600
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2.
  Miasto: Rypin
 • Tel. 054 280 54-54
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 12.76" N Długość geograficzna: 19°24' 58.93" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2.
  Miasto: Rypin
 • Tel. 054 280 54-54
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 12.76" N Długość geograficzna: 19°24' 58.93" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2.
  Miasto: Rypin
 • Tel. 054 280 54-54
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 12.76" N Długość geograficzna: 19°24' 58.93" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 600
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 247 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 grudnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 600
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2.
  Miasto: Rypin
 • Tel. 054 280 54-54
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 12.76" N Długość geograficzna: 19°24' 58.93" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2.
  Miasto: Rypin
 • Tel. 054 280 54-54
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 12.76" N Długość geograficzna: 19°24' 58.93" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 600
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 35 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 600
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 36 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 600
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 749
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Ortodontyczna - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 614
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 209 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 stycznia 2021

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci Okalewo

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci Okalewo

 • Adres: 137
  Miasto: Okalewo
 • Tel. 54 270 22-88
 • Szerokość geograficzna: 53°3' 27.34" N Długość geograficzna: 19°36' 34.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci Rogowo

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci Rogowo

 • Adres: 32
  Miasto: Rogowo
 • Tel. 54 280 16-29
 • Szerokość geograficzna: 52°58' 28.59" N Długość geograficzna: 19°22' 58.45" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci Sadłowo

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci Sadłowo

 • Adres: 44
  Miasto: Sadłowo
 • Tel. 54 280 12-29
 • Szerokość geograficzna: 53°5' 25.24" N Długość geograficzna: 19°30' 56.95" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci Rypin Ul.3 Maja2

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci Rypin

 • Adres: 3 Maja 2.
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 280 54-54
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 12.76" N Długość geograficzna: 19°24' 58.93" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Okalewo

Poradnia Stomatologiczna Okalewo

 • Adres: 137
  Miasto: Okalewo
 • Tel. 54 270 22-88
 • Szerokość geograficzna: 53°3' 27.34" N Długość geograficzna: 19°36' 34.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Rogowo

Poradnia Stomatologiczna Rogowo

 • Adres: 32
  Miasto: Rogowo
 • Tel. 54 280 16-29
 • Szerokość geograficzna: 52°58' 28.59" N Długość geograficzna: 19°22' 58.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Sadłowo

Poradnia Stomatologiczna Sadłowo

 • Adres: 44
  Miasto: Sadłowo
 • Tel. 54 280 12-29
 • Szerokość geograficzna: 53°5' 25.24" N Długość geograficzna: 19°30' 56.95" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Ul.3 Maja2

Poradnia Stomatologiczna Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 614, 54 2308 616
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnień Od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 612
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Rypin

 • Adres: 3 Maja 2
  Miasto: Rypin
 • Tel. 54 2308 611
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 0.83" N Długość geograficzna: 19°24' 56.11" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';