Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sejnach

 • NIP: 8441784785
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 53.92" N
  Długość geograficzna: 23°21' 12.04" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Dr E. Rittlera 2
 • 16-500 Sejny

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sejnach to obiekt świadczący usługi w rejonie miasta Sejny. W jednostce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Rehabilitacja lecznicza(zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń)
Szpital ma cztery oddziały, w których leczeni są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Pediatryczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy a także Oddział Chirurgiczny Ogólny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sejnach zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu oraz jedenaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Kardiologiczna a także Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Kontrakt placówki obejmująca następujące usługi wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera promowanie zdrowia, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia a także analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Placówka posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń jak również dla zachowania ciągłości leczenia. Firmie zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest również zrobienie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia
Rejestracja telefoniczna możliwa jest od poniedziałku do piątku podczas pracy poradni. W celu ustalenia terminu na wizytę specjalistyczną potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Gabinet Endoskopii

Pracownia Endoskopii Sejny

 • Adres: Dr Edwarda Rittlera 1
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 517 23 22
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 54.32" N Długość geograficzna: 23°21' 7.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-09-17) 11 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Sejny

 • Adres: Wileńska 45
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 517 23 11
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 45.29" N Długość geograficzna: 23°21' 5.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Sejny

 • Adres: 22 Lipca 45
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 20 14
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 51.89" N Długość geograficzna: 23°21' 9.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Sejny

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 875 669 041
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 25.49" N Długość geograficzna: 23°20' 21.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 15 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Sejny

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 875 669 041
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 25.49" N Długość geograficzna: 23°20' 21.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Sejny

 • Adres: 22 Lipca 45
  Miasto: Sejny
 • Tel. 875 172 352
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 51.89" N Długość geograficzna: 23°21' 9.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Sejny

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 875 669 041
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 25.49" N Długość geograficzna: 23°20' 21.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Sejny

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 875 669 041
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 25.49" N Długość geograficzna: 23°20' 21.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 32 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Sejny

 • Adres: 1 Maja 2
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 5162 392
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 10.49" N Długość geograficzna: 23°20' 59.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Sejny

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 875 669 041
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 25.49" N Długość geograficzna: 23°20' 21.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 226 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Sejny

 • Adres: Dr Edwarda Rittlera 1
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 517 23 22,87 517 23 32
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 54.32" N Długość geograficzna: 23°21' 7.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny

Oddział Chorób Wewnętrznych Sejny

 • Adres: Dr Edwarda Rittlera 1
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 517 23 24, 87 517 23 34
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 54.32" N Długość geograficzna: 23°21' 7.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Sejny

 • Adres: Dr Edwarda Rittlera 1
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 517 23 38, 87 517 23 26
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 54.32" N Długość geograficzna: 23°21' 7.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Położniczo-Ginekologiczny Z Wydzielonymi Łóżkami Noworodkowymi

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Sejny

 • Adres: Dr Edwarda Rittlera 1
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 517 23 54,87 517 23 25
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 54.32" N Długość geograficzna: 23°21' 7.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej

Poradnia Rehabilitacyjna Sejny

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 875 669 042
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 25.49" N Długość geograficzna: 23°20' 21.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Sekcja Rehabilitacyjna

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Sejny

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 875 669 042
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 25.49" N Długość geograficzna: 23°20' 21.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Sejny

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 30 41
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 25.49" N Długość geograficzna: 23°20' 21.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Sale Pobytu Stacjonarnego

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Sejny

 • Adres: Wojska Polskiego 60D
  Miasto: Sejny
 • Tel. 87 516 28 11
 • Szerokość geograficzna: 54°6' 25.49" N Długość geograficzna: 23°20' 21.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';