Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Siedlcach

 • NIP: 8212056050
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 46.5" N
  Długość geograficzna: 22°16' 31.66" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Kilińskiego 29
 • 08-110 Siedlce

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Siedlcach - obiekt udzielający świadczeń na obszarze miasta Siedlce. W placówce wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Leczenie stomatologiczne(duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital posiada dziesięć oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Neonatologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny oraz Oddział Psychiatryczny (Ogólny).
W gabinecie stomatologicznym dostępny jest następujący zakres usług dentystycznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Siedlcach posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu a także pielęgniarki POZ i także dwadzieścia cztery gabinety specjalistyczne. Największe poradnie to Poradnia Neurologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Poradnia Chirurgii Ogólnej.
. Dla Kobiet jednostka świadczy świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży , a także edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Kontrakt instytucji w zakresie lekarza pierwszego kontaktu obejmuje informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, okresową ocenę pacjentów jak również analizowanie wyników badań. Do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Zawiera całościową opiekę pielęgniarską nad pacjentem. Placówka posiada umowę na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób oraz aby nie przerwać ciągłości leczenia. W zakładzie możliwe jest również wykonanie panelu badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego obsługuje pn.-pt. w godzinach pracy poradni. By dokonać rejestracji do gabinetu specjalistycznego niezbędne są: dowód osobisty, dokument skierowania na badanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ, aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Goz Suchożebry Poradnia Stomatologiczna

Poradnia Stomatologiczna Suchożebry

 • Adres: Aleksandry Ogińskiej 11
  Miasto: Suchożebry
 • Tel. 025 6314590
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna W Kotuniu

Poradnia Stomatologiczna Kotuń

 • Adres: Siedlecka 60A
  Miasto: Kotuń
 • Tel. 025 6414321
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 24.79" N Długość geograficzna: 22°12' 10.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna W Pruszynie

Poradnia Stomatologiczna Pruszyn

 • Adres: Dolina Liwca 61/-
  Miasto: Pruszyn
 • Tel. 025 6313621
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 8.65" N Długość geograficzna: 22°24' 57.96" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Ul. Mazurska 1

Poradnia Stomatologiczna Siedlce

 • Adres: Mazurska 1
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6435168
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 49.27" N Długość geograficzna: 22°15' 10.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 49 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicjum Domowe

Hospicja Domowe Siedlce

 • Adres: Bema 22
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6327463
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 32.51" N Długość geograficzna: 22°17' 23.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Hospicjum Stacjonarne

Hospicja Stacjonarne Siedlce

 • Adres: Bema 22
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6327463
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 32.51" N Długość geograficzna: 22°17' 23.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Siedlce

 • Adres: Bema 22
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6327462
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 32.51" N Długość geograficzna: 22°17' 23.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 39 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 63-220-61 wew. 282
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 93 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6322061 wew. 268
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Zakaźnych - Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6322060 wew. 214
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-12-07) 21 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6322061 wew. 253
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 63 22061-69 wew. 271,272
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6322060 do 69 wew. 257
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 63 22061-69 wew. 271,272
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 63 22061-69 wew. 271,272
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6446346
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Detoksykacji (Alkoholowy)

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6446346
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Dzienny Psychiatryczny Ogólny

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 63 220 61/9
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 644 68 11
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 644 68 11
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Siedlce

 • Adres: Kilińskiego 29
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6446811

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Siedlce

 • Adres: Formińskiego 14
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6334279
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 44.99" N Długość geograficzna: 22°16' 35.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Siedlce

 • Adres: Formińskiego 14
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6334279
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 44.99" N Długość geograficzna: 22°16' 35.63" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 39 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych - Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6322060 d0 69 wew. 214
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 226 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Siedlce

 • Adres: Floriańska 24
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6447783
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 50.59" N Długość geograficzna: 22°16' 58.78" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Siedlce

 • Adres: Formińskiego 14
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6327483
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 44.99" N Długość geograficzna: 22°16' 35.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 282 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna Ul. Starowiejska 15

Poradnia Gastroenterologiczna Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6322060 DO 69 WEW. 207
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 35 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza, Ul. Mazurska 1

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Siedlce

 • Adres: Mazurska 1
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6436216
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 49.27" N Długość geograficzna: 22°15' 10.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza, Ul. Starowiejska 15

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6442485
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-02-28) 17 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6444521
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 września 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-01-03) 60 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6322060 do 69
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Ul. Mazurska 1

Poradnia Kardiologiczna Siedlce

 • Adres: Mazurska 1
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 632-43-60; 25 643-56-56
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 49.27" N Długość geograficzna: 22°15' 10.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 37 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Konsultacyjna Szczepień

Poradnia Pediatryczna Szczepień Dla Dzieci Z Grup Wysokiego Ryzyka Siedlce

 • Adres: Mazurska 1
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6435207
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 49.27" N Długość geograficzna: 22°15' 10.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kontroli Stymulatorów

Poradnia Kontroli Rozruszników I Kardiowerterów Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 63 220 61/9
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Sportowej - Siedlce

 • Adres: Mazurska 1
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6435207
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 49.27" N Długość geograficzna: 22°15' 10.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-11-07) 4 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 632 20 62 wew. 228
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Siedlce

 • Adres: Formińskiego 14
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6327483
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 44.99" N Długość geograficzna: 22°16' 35.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Formińskiego

Poradnia Okulistyczna Siedlce

 • Adres: Formińskiego 14
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6327483
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 44.99" N Długość geograficzna: 22°16' 35.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 151 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Osteoporozy Ul. Formińskiego 14

Poradnia Osteoporozy Siedlce

 • Adres: Formińskiego 14
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6334279
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 44.99" N Długość geograficzna: 22°16' 35.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 113 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Formińskiego

Poradnia Otolaryngologiczna Siedlce

 • Adres: Formińskiego 14
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6327483
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 44.99" N Długość geograficzna: 22°16' 35.63" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna Ul. Starowiejska 15

Poradnia Preluksacyjna Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6322060 DO 69 WEW. 241
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Proktologiczna - Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6446811
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Siedlce

 • Adres: Formińskiego 14
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6327483
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 44.99" N Długość geograficzna: 22°16' 35.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 47 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Wad Postawy Ul. Formińskiego 14

Poradnia Wad Postawy Siedlce

 • Adres: Formińskiego 14
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6442485
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 44.99" N Długość geograficzna: 22°16' 35.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6322060 do 69
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Siedlce

 • Adres: Starowiejska 15
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 25 632 20 61 do 69 wew. 266
 • Szerokość geograficzna: 52°10' 7.13" N Długość geograficzna: 22°17' 8.65" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 47 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Siedlce

 • Adres: Formińskiego 14
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6444573
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 44.99" N Długość geograficzna: 22°16' 35.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 62 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Siedlce

 • Adres: Formińskiego 14
  Miasto: Siedlce
 • Tel. 025 6444573
 • Szerokość geograficzna: 52°9' 44.99" N Długość geograficzna: 22°16' 35.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 82 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';