Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim

 • NIP: 8231422165
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N
  Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Ks. J. Bosko 5
 • 08-300 Sokołów Podlaski

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim to szpital zaopatrujący pacjentów w okolicy miasta Sokołów Podlaski. W jednostce wykonywane jest dziewięć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Pomoc doraźna i transport sanitarny (średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (średni limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera dziewięć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Oddział Neurologiczny.
W gabinecie dentystycznym refundowany jest następujący zakres bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach świadczeń opłacanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne, znieczulenie pacjentów, chirurgiczne zaopatrywanie ran i pomoc doraźna w przypadku obrzęku twarzy. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim posiada poradnię lekarza rodzinnego a także kontrakt na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej a także siedemnaście gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Reumatologiczna.
Dla Kobiet zakontraktowano świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmujące zakres opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki w okresie porodu i połogu i także porad w zakresie pielęgnacji. Umowa placówki w zakresie wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta jak również analizowanie wyników badań. Do zakresu zadań pielęgniarki w przychodni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Zawiera całościową opiekę nad pacjentem. Firma posiada kontrakt na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w sytuacjach gdy gdy pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń oraz dla zachowania ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest również zrobienie panelu badań: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego możliwa poniedziałek - piątek podczas pracy poradni. By zapisać się do gabinetu specjalistycznego potrzebne są: dokument toższamości, skierowanie do specjalisty od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia ) Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 025781 72 00
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 116 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 72 48, 25-781 72 50
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 326 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2022

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-07-03) 14 dni

(2017-07-03) 14 dni

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25-781 72 51
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 417 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 grudnia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 72 51, 25 781 72 48
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 32, 25 781 73 38
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Rehabilitacyjna

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Kosów Lacki

 • Adres: Kościelna 20
  Miasto: Kosów Lacki
 • Tel. 25 7879014
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 54.14" N Długość geograficzna: 22°8' 48.26" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 65 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddzial Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 72 44, 25-781 72 46
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25-781 72 85, 25-781 72 86
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25-781 72 40, 25-781 72 32
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-05-16) 5 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25-781 73 84, 25-781 73 85
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 72 25
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny - Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 72 25
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 72 11, 25 781 72 13
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 72 61, 25-781 72 64
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 72 25
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 32, 025 781 73 38
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 138 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna Ogólna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 32, 25 781 73 41
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Kosów Lacki

 • Adres: Kościelna 20
  Miasto: Kosów Lacki
 • Tel. 25 7879014
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 54.14" N Długość geograficzna: 22°8' 48.26" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 32, 25 781 73 38
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-10-20) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 32, 25 781 73 38
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 63 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 32, 25 781 73 38
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 365 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 lutego 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 44
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Kosów Lacki

 • Adres: Kościelna 20
  Miasto: Kosów Lacki
 • Tel. 25 7879014
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 54.14" N Długość geograficzna: 22°8' 48.26" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 32. 25 781 73 38
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 28 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 32, 25 781 73 38
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna(Chorób Nerek)

Poradnia Nefrologiczna Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 32, 25 781 73 38
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 128 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 37, 25 781 73 18
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 32, 25 781 73 38
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 153 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25-781 73 32, 25 781 73 43
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-12-31) 4 dni

(2014-12-31) 4 dni

(2014-12-31) jeden dzień

(2014-03-27) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 025781 73 32. 25 781 73 42
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 32, 25 781 73 38
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 32, 25 781 73 38
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 108 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 0257817228
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień (Odwykowa)

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 53
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25 781 73 53
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Kosów Lacki

 • Adres: Kościelna 20
  Miasto: Kosów Lacki
 • Tel. 257817200
 • Szerokość geograficzna: 52°35' 54.14" N Długość geograficzna: 22°8' 48.26" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Czerwonka

 • Adres: Czerwonka 5
  Miasto: Czerwonka
 • Tel. 025781 14 26
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Sokołów Podlaski

 • Adres: Ks.j.bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 025 781 73 30
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Sokołów Podlaski

 • Adres: Polna 8
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 25-7817332,25-7817338
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 5.8" N Długość geograficzna: 22°15' 4.05" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Sokołów Podlaski

 • Adres: Księdza Jana Bosko 5
  Miasto: Sokołów Podlaski
 • Tel. 025787 53 15
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 15.33" N Długość geograficzna: 22°14' 26.51" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';