Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Wolsztynie

 • NIP: 9231506721
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N
  Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Wschowska 3
 • 64-200 Wolsztyn

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Wolsztynie - szpital posiadający w zasięgu działania miasto Wolsztyn. W ZOZ-ie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (mały limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu sześć oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy a także Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Wolsztynie posiada gabinet lekarza rodzinnego i pięć gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Poradnia Neurologiczna.
Kontrakt instytucji w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, diagnozowania pacjentów i analizowanie wyników badań. ZOZ posiada kontrakt na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy gdy pojawia się konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń oraz by zachowć ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W placówce możliwe jest również wykonanie poniższych badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia jak również Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja działa pn.-pt. podczas pracy poradni. W celu uzgodnienia terminu na badanie niezbędne są: dokument toższamości, dokument skierowania do specjalisty od lekarza rodzinnego, dowód ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym

Oddział Chirurgiczny Ogólny Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. (68)34-77-300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 79 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. (68)34-77-300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. (68)34-77-300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. (68)34-77-300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. (68)34-77-300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. (68)34-77-300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 455 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. 683477300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 400 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. 683477387
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. (68)34-77-300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 157 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. (68)34-77-300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. (68)34-77-300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. (68)34-77-300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna, Wschowska 3

Poradnia Neurologiczna Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. (68)34-77-300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-10-17) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. 68-347-7300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 81 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. 68-3477300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 9 dni.

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Wolsztyn

 • Adres: Wschowska 3
  Miasto: Wolsztyn
 • Tel. (068)34-77-300
 • Szerokość geograficzna: 52°6' 59.85" N Długość geograficzna: 16°7' 4.36" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';