Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieluń

 • NIP: 8321789610
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N
  Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 16
 • 98-300 Wieluń

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieluń - obiekt obejmujący swoim zasięgiem miejscowość Wieluń. W firmie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń) i także Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (średni limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dziesięć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pulmonologii a także Oddział Pediatryczny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieluń zawiera dwanaście poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Rehabilitacyjna i Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
ZOZ posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń a także aby nie przerwać ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W ZOZ-ie możliwe jest również zrobienie następujących badań: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja działa poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia jednostki. Aby uzgodnić termin do specjalisty potrzebne będą: dowód osobisty, skierowanie do specjalisty od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Gabinet Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 55
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-12-02) 343 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 51
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 69 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 55
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 01
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-11-27) 5 dni

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicja Domowe - Wieluń

 • Adres: Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. 43 840-67-56
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - Wieluń

 • Adres: Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. 43 840-67-01
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Paliatywnej - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 56
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 15
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 06
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 10
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 48
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Wieluń

 • Adres: Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 19
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 43
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Wieluń

 • Adres: Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. 43 840-67-31
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 31
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 40
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii - Wieluń

 • Adres: Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 25
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 10
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 89 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 10
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 10
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 10
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 123 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2019

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii

Oddział Chorób Płuc Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 25
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 01
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 19 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 01
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-05-19) 6 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Wieluń

 • Adres: Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 01
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci - Wieluń

 • Adres: Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. 43 840-67-01
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Wieluń

 • Adres: Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 69
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 70
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 01
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 37 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 31
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Wieluń

 • Adres: Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 01
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 01
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 47 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Wzw

Poradnia Chorób Zakaźnych Wieluń

 • Adres: Ul. Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 01
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Wieluń

 • Adres: Szpitalna 16
  Miasto: Wieluń
 • Tel. +48 43 840 67 72
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 48.23" N Długość geograficzna: 18°33' 55.68" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-01-11) jeden dzień

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';