Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej W Głuchołazach

NIP: 7531974939
Szerokość geograficzna: 50°18' 56.42" N Długość geograficzna: 17°23' 9.13" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Marii Curie-Skłodowskiej 16 48-340 Głuchołazy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej W Głuchołazach - obiekt zaopatrujący pacjentów w obrębie miasta Głuchołazy. Jednostka prowadzi leczenie w ramach jednego programu leczenia, w których uczestnikami są chorzy. Umożliwia udział w następujących programach leczenia: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW jednostce wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń) jak również Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (średni limit świadczeń)
Szpital zawiera pięć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddział Pulmonologii a także Oddział Psychiatryczny Dla Chorych Somatycznie.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej W Głuchołazach ma osiem gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc.
Dla pacjentek udostępniono świadczenia wykwalifikowanej położnej w zakresie edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie porodu i połogu oraz porad w zakresie pielęgnacji.
Rejestracja osobista lub telefoniczna pracuje pn.-pt. w czasie pracy placówki. Aby zarejetrować się na badanie wymagane są: dokument tożsamości, dokument skierowania do specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Głuchołazy

[zobacz mapkę]
Adres: M.c Skłodowskiej 16 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 50
Szerokość geograficzna: 50°18' 57.49" N Długość geograficzna: 17°23' 8.38" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Głuchołazy

[zobacz mapkę]
Adres: Marii Curie-Skłodowskiej 16 Miasto: Głuchołazy
Tel. +44 77 439 19 51 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 stycznia 2019
Szerokość geograficzna: 50°18' 56.42" N Długość geograficzna: 17°23' 9.13" E
 

Oddział Pulmonologiczny Z Pododdziałem Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Ciężkiej Astmy Alergicznej Ige Zależnej Omalizumabem Głuchołazy

Adres: Lompy 2 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 91 w. 314 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 50°18' 6.03" N Długość geograficzna: 17°22' 59.06" E
 

Oddział Pulmonologiczny Z Pododdziałem Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Zastosowaniem Afatynibu Głuchołazy

Adres: Lompy 2 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 91 w. 314 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 50°18' 6.03" N Długość geograficzna: 17°22' 59.06" E
 

Oddział Pulmonologiczny Z Pododdziałem Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Głuchołazy

Adres: Lompy 2 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 91 w. 314 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 50°18' 6.03" N Długość geograficzna: 17°22' 59.06" E
 

Oddział Pulmonologii Z Pododdziałem Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii Głuchołazy

Adres: Lompy 2 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 91 w. 314
Szerokość geograficzna: 50°18' 6.03" N Długość geograficzna: 17°22' 59.06" E

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Psychiatryczny Dla Chorych Somatycznie - Głuchołazy

[zobacz mapkę]
Adres: Lompy 2 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 91
Szerokość geograficzna: 50°18' 6.03" N Długość geograficzna: 17°22' 59.06" E
 

Oddział Psychiatryczny Ogólny

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Głuchołazy

Adres: Lompy 2 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 91 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 50°18' 6.03" N Długość geograficzna: 17°22' 59.06" E
 

Oddział Psychosomatyczny

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny Dla Chorych Somatycznie Głuchołazy

Adres: Lompy 2 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 91 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 221 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 stycznia 2020
Szerokość geograficzna: 50°18' 6.03" N Długość geograficzna: 17°22' 59.06" E
 

Poradnia Odwykowa

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Głuchołazy

Adres: Marii Curie-Skłodowskiej 16 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 50°18' 56.42" N Długość geograficzna: 17°23' 9.13" E
 

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia - Głuchołazy

[zobacz mapkę]
Adres: Rynek 12-14 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 50
Szerokość geograficzna: 50°18' 59.69" N Długość geograficzna: 17°23' 3.2" E
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Głuchołazy

[zobacz mapkę]
Adres: Marii Curie-Skłodowskiej 16 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 10 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 50°18' 56.42" N Długość geograficzna: 17°23' 9.13" E

Poradnie specjalistyczne

 

Oddział Pulmonologiczny Z Pododdziałem Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Płuc Głuchołazy

Adres: Lompy 2 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 91 w. 314 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 stycznia 2019
Szerokość geograficzna: 50°18' 6.03" N Długość geograficzna: 17°22' 59.06" E
 

Poradnia Chirurgiczna I Urazowo-Ortopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Głuchołazy

Adres: Marii Curie-Skłodowskiej 16 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 50°18' 56.42" N Długość geograficzna: 17°23' 9.13" E
 

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Głuchołazy

Adres: Lompy 2 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 91 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 100 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 50°18' 6.03" N Długość geograficzna: 17°22' 59.06" E
 

Poradnia Ginekologiczna - Głuchołazy

[zobacz mapkę]
Adres: Marii Curie-Skłodowskiej 16 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 16 47 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 50°18' 56.42" N Długość geograficzna: 17°23' 9.13" E
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Głuchołazy

[zobacz mapkę]
Adres: Lompy 2 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 91
Szerokość geograficzna: 50°18' 6.03" N Długość geograficzna: 17°22' 59.06" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Głuchołazy

[zobacz mapkę]
Adres: Lompy 2 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 91
Szerokość geograficzna: 50°18' 6.03" N Długość geograficzna: 17°22' 59.06" E
 

Poradnia Okulistyczna - Głuchołazy

[zobacz mapkę]
Adres: Marii Curie-Skłodowskiej 16 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 września 2019
Szerokość geograficzna: 50°18' 56.42" N Długość geograficzna: 17°23' 9.13" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Głuchołazy

[zobacz mapkę]
Adres: Rynek 12-14 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 19 50 w. 31
Szerokość geograficzna: 50°18' 59.69" N Długość geograficzna: 17°23' 3.2" E

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - Głuchołazy

[zobacz mapkę]
Adres: Lompy 2 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 439 13 55 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 10 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 50°18' 6.03" N Długość geograficzna: 17°22' 59.06" E

Opieka długoterminowa

 

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy - Głuchołazy

[zobacz mapkę]
Adres: M.c.skłodowskiej 16 Miasto: Głuchołazy
Tel. +48 77 451 12 85
Szerokość geograficzna: 50°18' 57.49" N Długość geograficzna: 17°23' 8.38" E