Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów

NIP: 7571286097
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Witosa 2 06-200 Maków Mazowiecki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zzlo I Z Im.duńskiego Czerwonego Krzyża to obiekt świadczący usługi na terenie miasta Maków Mazowiecki. W placówce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień(mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń) jak również Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (duży limit świadczeń)
Szpital posiada osiem oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Nefrologiczny i także Oddział Pediatryczny.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zzlo I Z Im.duńskiego Czerwonego Krzyża posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu jak również wykwalifikowanej pielęgniarki i także szesnaście poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza a także Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Dla Mam zakontraktowano usługi położnej POZ obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu oraz edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Umowa instytucji obejmująca następujące usługi lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta i także zlecanie badań diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki w poradni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera całościową opiekę nad chorym. Jednostce zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W obiekcie możliwe jest również przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia a także Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia jednostki. W celu umówienia się na badanie wymagane są: dowód osobisty, dokument skierowania do specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Maków Mazowiecki

Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 400 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 400 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 400 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 400 Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Oddział Internistyczno-Nefrologiczny Z Pododdziałem Diabetologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek Maków Mazowiecki

Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 400 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Oddział Internistyczno-Nefrologiczny Z Pododdziałem Diabetologii

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny Maków Mazowiecki

Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 400 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Oddział Internistyczno-Nefrologiczny Z Pododdziałem Diabetologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Maków Mazowiecki

Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 400 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Oddział Neonatologiczny(Noworodkowy)

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Maków Mazowiecki

Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 400 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Oddział Pediatryczny - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 400 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Stacja Dializ - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 391 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E

Procedury medyczne

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Maków Mazowiecki

Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 400
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Maków Mazowiecki

Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 400 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 120 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Maków Mazowiecki

Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 215
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Rehabilitacyjny - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 239 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 454 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2022
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 332 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 233 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Maków Mazowiecki

Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 372 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 219 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2019
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-25) 3 dni
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Dermatologiczna - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Diabetologiczna - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Maków Mazowiecki

Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 138 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 324 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 76 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Szacowana data wolnych terminów: po 13 marca 2020
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Logopedyczna - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Nefrologiczna - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Neurologiczna - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 236 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2020
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Onkologiczna - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Szacowana data wolnych terminów: po 1 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Pracownia Endoskopowa

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Maków Mazowiecki

Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 356 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 81 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 265 Szacowana data wolnych terminów: po 20 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Psychologiczna - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Terapii Uzależnienia I Współuzależnienia Od Alkoholu

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Maków Mazowiecki

Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 382 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E

Opieka długoterminowa

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Maków Mazowiecki

Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 226
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E
 

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej - Maków Mazowiecki

[zobacz mapkę]
Adres: Witosa 2 Miasto: Maków Mazowiecki
Tel. (29) 71 42 279 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°51' 43.47" N Długość geograficzna: 21°5' 13.75" E